Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, jaka może zostać wypłacona poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy. W przypadku szkód osobowych wynosi 5 210 000 euro, a szkód majątkowych 1 050 000 euro.

Maksymalna wysokość sumy gwarancyjnej OC jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, ponieważ jest regulowana ustawą. Jednocześnie w przypadku polis komunikacyjnych różnice w cenach mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych w zależności od towarzystwa. Warto więc przy zakupie obowiązkowego ubezpieczenia OC zawsze wybierać najtańszą ofertę.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest suma gwarancyjna OC?

Suma gwarancyjna OC to maksymalna kwota, jaką może otrzymać poszkodowany w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy. Jej wysokość jest regulowana prawnie w art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Suma gwarancyjna OC dotyczy następujących ubezpieczeń:

Ile wynosi suma gwarancyjna OC?

Wysokość sumy gwarancyjnej OC regulują przepisy prawa. Oznacza to, że jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jej wysokość od 2019 r. (zmienia się co 5 lat) wynosi:

 • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie. Dotyczy jednego zdarzenia drogowego, którego następstwa obejmuje ubezpieczenie OC bez względu na liczbę poszkodowanych.
 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód na mieniu, również dotyczy jednego zdarzenia drogowego.

Wysokość powyższych sum gwarancyjnych OC jest uzależniona od kursu euro obowiązującego w dniu powstania szkody, który ustala Narodowy bank Polski (NBP).

Znacznie wyższa suma gwarancyjna OC w przypadku szkód osobowych oznacza konieczność pokrycia przez towarzystwo ubezpieczeniowe z OC sprawcy wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki zdrowotnej czy konieczności wypłaty renty poszkodowanemu. Natomiast szkody na mieniu dotyczą m.in. zapłaty za naprawę uszkodzonego samochodu czy wypłaty odszkodowania w razie szkody całkowitej pojazdu.

Uwaga! OC komunikacyjne jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Chroni kierowców przed koniecznością ponoszenia wysokich wydatków z własnej kieszeni, jeśli spowodują kolizję lub wypadek drogowy. Za brak OC grożą również wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jednocześnie suma gwarancyjna OC jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednak wysokość składki może się różnić nawet o kilka tysięcy złotych w zależności od ubezpieczyciela. W efekcie przy zakupie OC zawsze powinieneś kierować się jedynie najniższą ceną. W prosty sposób możesz znaleźć najtańszą ofertę OC w kalkulatorze rankomat.pl.

Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej OC za granicą?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, jeśli do wypadku lub kolizji drogowej dojdzie w Polsce, maksymalna suma gwarancyjna OC w przypadku szkód osobowych wynosi 5 210 000 euro, a szkód majątkowych 1 050 000 euro.

Jeżeli do zdarzenia drogowego dojdzie za granicą w kraju, który zawarł Porozumienie Wielostronne z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) lub jest członkiem Systemu Zielonej Karty, firma ubezpieczeniowa ponosi odpowiedzialność do maksymalnej sumy gwarancyjnej OC obowiązującej w danym państwie. Jeśli będzie ona niższa niż w Polsce, to towarzystwo odpowiada za powstałe szkody jedynie do tej kwoty.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Porozumienie Wielostronne z PBUK zawarły kraje należące do Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra oraz Serbia. Ponadto w ramach ubezpieczenia OC za szkody powstałe na następujących terytoriach odpowiadają lokalne Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Terytorium

Biuro

Lichtenstein

Biuro Szwajcarskie

Monako

Biuro Francuskie

San Marino

Biuro Włoskie

Wyspy Normandzkie (Channel Islands)

Biuro Brytyjskie

Gibraltar

Biuro Brytyjskie

Wyspa Man

Biuro Brytyjskie

Wyspy Owcze (Faroe)

Biuro Duńskie

Źródło: PBUK

Natomiast jeśli podróżujesz samochodem do kraju, który nie zawarł porozumienia z PBUK, musisz wyrobić Zieloną Kartę. Możesz to zrobić bezpłatnie lub za niewielką opłatą w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym aktualnie masz wykupioną polisę OC. Zielona Karta gwarantuje wypłatę odszkodowania poszkodowanym w wypadku lub kolizji drogowej, gdy spowodujesz ją w następujących państwach:

Jaka kara grozi za brak OC?

Każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce zgodnie z ustawą musi mieć wykupione ważne ubezpieczenie komunikacyjne. W 2021 r. za brak OC powyżej 14 dni właścicielom samochodów osobowych grozi kara ze strony UFG w kwocie 5600 zł. Ponadto w razie spowodowania poważnego wypadku drogowego nieubezpieczonym pojazdem, sprawca może zostać obciążony znacznie wyższymi kosztami leczenia czy rehabilitacji osób poszkodowanych.

kara za brak OC

Czym się różni suma gwarancyjna OC od sumy ubezpieczenia AC?

Maksymalną wysokość sumy gwarancyjnej OC reguluje ustawa i jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Natomiast suma dobrowolnego ubezpieczenia AC jest określona w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a właścicielem pojazdu.

Ponadto w ramach sumy gwarancyjnej OC wypłacane jest osobom poszkodowanym odszkodowanie z OC sprawcy za poniesione szkody osobowe i majątkowe. Natomiast dobrowolne autocasco chroni Twoje auto nie tylko przed wypadkiem, lecz także kradzieżą, żywiołami czy aktami wandalizmu.

Pomiędzy sumą gwarancyjną OC a sumą ubezpieczenia AC (może też występować m.in. przy assistance lub NNW komunikacyjnym) występuje kilka różnic. Wyjaśniamy je w poniższej tabeli:

Różnice pomiędzy sumą gwarancyjną OC a sumą ubezpieczenia AC

Kryterium

Suma gwarancyjna OC

Suma ubezpieczenia AC

Maksymalna kwota odszkodowania

V

V

Ustalona przepisami ustawy

V

Ustalana przez towarzystwo ubezpieczeniowe

V

Zmienia się co 5 lat

V

Suma ubezpieczenia AC powinna być dopasowana do rynkowej wartości samochodu. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usług rzeczoznawcy. To bardzo ważne, ponieważ jeśli będzie zbyt niska w razie kolizji lub wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie niewystarczające na pokrycie kosztów naprawy auta.

Czy można otrzymać odszkodowanie w maksymalnej wysokości sumy ubezpieczenia AC?

To zależy. Na wysokość odszkodowania z autocasco wpływa m.in. rozmiar uszkodzeń samochodu, wariant rozliczenia, amortyzacja czy udział własny. Maksymalna suma ubezpieczenia AC określona w umowie zawartej z ubezpieczycielem może zostać wypłacona, jeśli towarzystwo stwierdziło szkodę całkowitą lub auto zostało skradzione.

Ubezpieczyciele stwierdzają szkodę całkowitą, jeżeli samochód nie nadaje się do naprawy lub jej koszty przekroczyły 70% wartości pojazdu w dniu powstania szkody. W takiej sytuacji towarzystwo wypłaci odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia AC. Jednak świadczenie może zostać pomniejszone np. o wartość nieuszkodzonych elementów.

Warto przed zakupem autocasco dokładnie przeanalizować zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Towarzystwa mogą określić w nich, że na sumę ubezpieczenia AC wpływa amortyzacja, w ramach której wraz z eksploatacją auta potrącany jest procentowy ubytek wartości części. Aby ich uniknąć, możesz wybrać za dodatkową składką wariant bez amortyzacji.

Kolejną pułapką może być konsumpcja ubezpieczenia, czyli zmniejszanie się sumy ubezpieczenia AC po powstałej szkodzie. Jeśli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, a ty w trakcie trwania umowy zgłosiłeś kolejną, to kwota AC będzie mniejsza. W efekcie otrzymasz niższe świadczenie. Jak temu zapobiec?

Po pierwsze, możesz wybrać droższy wariant ze stałą sumą ubezpieczenia AC przez cały rok. Po drugie, jeśli dojdzie do pierwszej szkody, możesz również wybrać opcję doubezpieczenia samochodu za dodatkową składką. W ten sposób minimalizujesz ryzyko wyczerpania się sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia kolejnych uszkodzeń auta.

Źródła:

 1. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf

Co warto wiedzieć?

 1. Suma gwarancyjna OC wynosi 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych.
 2. Suma gwarancyjna OC wynosi 1 050 000 euro w przypadku szkód majątkowych.
 3. Suma gwarancyjna OC jest taka sama w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 4. Ubezpieczyciel nie może zmienić wysokości sumy gwarancyjnej OC, ponieważ reguluje ją ustawa.

FAQ – najważniejsze pytania o sumę gwarancyjną OC

 1. Czy suma gwarancyjna OC może wzrosnąć?

  Tak. 21 października 2021 r. Parlament Europejski (PE) przyjął dyrektywę, w wyniku której ma wzrosnąć wysokość sum gwarancyjnych OC pojazdów mechanicznych w całej Unii Europejskiej. W przypadku szkód osobowych z 5 210 000 do co najmniej 6 450 000 euro, a szkód majątkowych z 1 050 000 do przynajmniej 1 300 000 euro. Państwa członkowskie mają mieć 24 miesiące na wprowadzenie tych zmian do krajowych przepisów. Jeśli któryś z krajów będzie chciał, może jeszcze bardziej podnieść próg maksymalnych sum gwarancyjnych OC.

 2. Czy sumy ubezpieczenia AC mogą się różnić?

  Tak. Wysokość sumy ubezpieczenia AC jest ustalana indywidualnie pomiędzy właścicielem pojazdu a towarzystwem ubezpieczeniowym. Wpływ na nią ma m.in. zarówno historia szkodowości kierowcy, jak i wartość, marka, model czy wiek samochodu.

 3. Czy warto kupić OC w pakiecie z AC?

  Często tak. Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe taniej oferują zakup dobrowolnego ubezpieczenia AC w pakiecie z obowiązkowym OC niż kupno tych polis osobno.