Istnieje bardzo wiele sytuacji, w których kierowca chciałby zakupić ubezpieczenie na okres krótszy niż 12 miesięcy. Czy to możliwe? Owszem, chociaż należy pamiętać o ustawowych ograniczeniach. W niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa słusznie odmówi zawarcia takiej umowy. Zobacz kiedy dokładnie!

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych dość często pytają o możliwość ubezpieczenia samochodu tylko na pół roku. Sprzedają auto albo korzystają z niego okazjonalnie, więc nie potrzebują ubezpieczenia OC na cały rok. Ustawa jest jednak nieubłagana. Na taką opcję można liczyć tylko w ściśle określonych przypadkach. Wynikają one  z przepisów polskiego prawa dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jeśli interesuje Cię krótkoterminowa polisa OC, zobacz, czy w Twoim przypadku w ogóle możesz się o nią starać.

OC krótkoterminowe - co na to prawo?

Jeśli chodzi o obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, okres trwania umowy reguluje artykuł 26 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Co mówi prawo?

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27. 2. Okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia.

 

Wspomniany artykuł 27. brzmi natomiast następująco.

Co mówi prawo?

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej umową ubezpieczenia krótkoterminowego, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
 • zarejestrowany na stałe, w przypadkach określonych w ust. 2 (czyli w sytuacji, gdy właściciel prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu pojazdami);
 • zarejestrowany czasowo;
 • zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
 • pojazdem wolnobieżnym określonym w art. 2 pkt 10 lit. b;
 • pojazdem historycznym;
 • pojazdem

Co do zasady ubezpieczenia sprzedawane na okres krótszy niż rok są określane mianem „ubezpieczeń krótkoterminowych”. Czym jest OC krótkoterminowe? Można powiedzieć, że jest to ubezpieczenie OC, które kupuje się na okres co najmniej 30 dni, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. Możliwość taka została przewidziana w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy zatem można kupić OC na pół roku? Technicznie rzecz biorąc - tak. Jednak wiele osób myli termin "OC na pół roku" z rozłożeniem płatności na raty. Umowa OC na pojazd mechaniczny inny, niż w artykule 27. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jest zawierana zawsze na 12 miesięcy.

Kto i kiedy może kupić ubezpieczenie krótkoterminowe?

Niestety nie każdy właściciel pojazdu może skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC. Przepisy bardzo jasno precyzują, z kim i na jaki minimalny okres firmy ubezpieczeniowe mogą zawrzeć taką umowę.

Dla jakich pojazdów można kupić OC krótkoterminowe?
RodzajMinimalny czas trwania umowy OC i podstawa prawna (art. z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych)
Pojazdy zarejestrowane czasowo30 dni (ale nie krócej niż okres czasowej rejestracji) – art. 27 ust. 1 pkt 3
Pojazdy sprowadzone z zagranicy (tzw. ubezpieczenie graniczne)30 dni – art. 27 ust. 1 pkt 6
Pojazdy oferowane przez pośredników w kupnie i sprzedaży (np. komisy)30 dni – art. 27 ust. 1 pkt 2
Pojazdy historyczne30 dni – art. 27 ust. 1 pkt 5
Pojazdy wolnobieżne3 miesiące – art. 27 ust. 1 pkt 4
Pojazdy do jazd testowych (tylko podmioty uprawnione)30 dni, na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - art. art. 27 ust. 1 pkt 7

Z reguły, gdy krótkoterminowe OC wygaśnie, właściciel pojazdu musi nabyć ubezpieczenie na 12 miesięcy. Od tej zasady bywają jednak wyjątki. Mowa tu m.in. o właścicielach pojazdów historycznych, którzy nie są karani za przerwy w ubezpieczeniu OC. Inaczej mówiąc, mają oni obowiązek posiadać OC tylko wówczas, gdy używają pojazdu.

Przykład

Pan Tomasz jest właścicielem zabytkowego Mercedesa W115 z 1973 r. Samochód jest użytkowany tylko raz w roku – w sierpniu, gdy jego właściciel wybiera się nim na zlot. Ponieważ pozostałą część roku auto spędza w garażu, pan Tomek kupuje ubezpieczenie OC na początku sierpnia na okres 30 dni.

Wyjeżdżając na drogę publiczną nieubezpieczonym samochodem zabytkowym, jego właściciel naraża się na mandat, a jeżeli spowoduje kolizję lub wypadek, także konieczność naprawienia szkód z własnej kieszeni.

Kiedy możliwy jest zakup OC na 6 miesięcy?

Ubezpieczenie OC na pół roku można zakupić dla różnych pojazdów. Umowę z wybranym ubezpieczycielem możesz podpisać, jeżeli jesteś właścicielem pojazdu zabytkowego lub wolnobieżnego, prowadzisz komis lub masz w planach sprzedaż posiadanego auta.

1. OC na pół roku dla pojazdu historycznego lub wolnobieżnego

Jeżeli chcesz zakupić ubezpieczenie OC na pół roku np. dla pojazdu historycznego, musisz skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym. Tylko on może przygotować taką ofertę i następnie podpisać z Tobą umowę jako przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krótszy, np. na miesiąc. Jest to jednak mniej wygodne, ponieważ częściej będziesz musiał kontaktować się z agentem ubezpieczeniowym.

Przykład

Pani Grażyna wraz z mężem jest właścicielką pojazdu historycznego. Dotychczas małżeństwo korzystało z posiadanego auta jedynie w wakacje. W bieżącym roku samochód będzie użytkowany dłużej i dlatego pani Grażyna szuka ubezpieczenia OC na pół roku. Zaakceptowała ona propozycję cenową przygotowaną przez jedną z firm ubezpieczeniowych i zamiast nabywać OC na dwa miesiące, podpisała umowę na pół roku.

2. OC na pół roku dla pojazdów w komisie samochodowym

Przedsiębiorcy prowadzący komisy samochodowe również muszą nabywać ubezpieczenie OC dla wszystkich oferowanych pojazdów. Zakup rocznych polis OC na auta wystawione na sprzedaż jest jednak nieuzasadniony ekonomicznie. Z tego względu większość właścicieli komisów kupuje krótkoterminowe OC, choć umowa nie zawsze jest podpisywana co miesiąc.

Zainteresuje Cię także: OC komisowe – co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu?

3. OC "na pół roku", gdy masz w planach sprzedaż samochodu

Polisa OC jest przypisana do pojazdu, a to z kolei powoduje, że w momencie sprzedaży auta musi zostać przekazana jego nowemu właścicielowi. Duża część kupujących przejmuje polisę zakupioną przez poprzedniego właściciela i kontynuuje umowę. Takie rozwiązanie jest korzystne dla nabywcy, bo często wcale nie musi on dopłacać do składki, ale nie dla zbywcy auta.

Uwaga!

Poprzedni właściciel nie może otrzymać zwrotu składki, nawet gdy sprzedał samochód tuż po zawarciu umowy OC, jeśli nabywca nie zrezygnuje z korzystania z jego polisy.


Poszukujesz ubezpieczenia OC, a w planach masz sprzedaż pojazdu? Wybierz ubezpieczenie OC na raty. Kupując ubezpieczenie OC na raty, masz szansę zaoszczędzić. Jeżeli uda Ci się w ciągu pół roku sprzedać pojazd, nie będziesz musiał opłacać drugiej raty OC.


Porównaj oferty OC z podziałem na raty

Przykład

Pani Alicja użytkuje 4-letnią Toyotę Yaris. Kobieta w styczniu kupiła ubezpieczenie OC, wybrała płatność ratalną i opłaciła pierwszą ratę OC. W ciągu kolejnych 5 miesięcy znalazła kupca na samochód. O sprzedaży pojazdu poinformowała firmę ubezpieczeniową i w ten sposób uniknęła konieczności opłacania drugiej raty polisy (ten obowiązek przeszedł na kolejnego właściciela auta).

Kiedy nie będziesz mógł kupić OC na pół roku?

Trzeba pamiętać, że OC na miesiąc czy pół roku to wyjątki od ogólnej zasady, zgodnie z którą ubezpieczenie OC kupuje się na rok. Twój pojazd wymaga dłuższej naprawy? Niestety nie będziesz mógł zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC i zawrzeć z ubezpieczycielem umowy na pół roku. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiego rozwiązania. 

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) wprowadzająca szereg ułatwień dla kierowców. Jednym z nich jest możliwość czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego, przy czym rozwiązanie dotyczy wyłącznie auta uszkodzonego.

Pojazd poważnie uszkodzony i wymagający długoterminowej naprawy można wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie szybciej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Decyzja o wycofaniu pojazdu z ruchu drogowego na podstawie tego przepisu kosztuje 80 zł na 2 miesiące. Wycofanie z ruchu drogowego można przedłużyć. Kosztuje to

 • 4 zł za każdy kolejny miesiąc od 3 do 12 miesiąca, 
 • 2 zł od 13 do 24 miesiąca
 • 0,25 zł od 25 do 48 miesiąca.

Kiedy ubezpieczenie krótkoterminowe nie obejmuje 6 miesięcy?

Nawet jeżeli jesteś właścicielem samochodu, dla którego możesz zakupić ubezpieczenie krótkoterminowe, to nie zawsze będziesz mógł skorzystać z OC na pół roku. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie OC dla pojazdu zarejestrowanego czasowo. Rejestracji dokonuje się wówczas tylko na 30 dni. Możliwe jest też jej wydłużenie, ale tylko o 14 dni. Z reguły taka sytuacja ma miejsce, gdy:

 • pojazd jest przeznaczony do wywozu za granicę,
 • istnieje potrzeba przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
 • przejazd samochodu związany jest z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

Gdzie i za ile można kupić OC na pół roku?

Jeżeli chcesz nabyć ubezpieczenie OC na 6 miesięcy dla pojazdu historycznego czy wolnobieżnego, to będziesz musiał skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia OC dla tej kategorii pojazdów nie są dostępne online. Jak wygląda procedura zakupu polisy na pół roku?

Firma Link4 proponuje właścicielom pojazdów zawarcie umowy w trakcie rozmowy telefonicznej z doradcą. Jeżeli klient przystanie na zaproponowane mu warunki, otrzyma dokumenty na podany przez siebie adres e-mail w ciągu kilku minut. Sam również będzie musiał przesłać ubezpieczycielowi dokumenty do wglądu – mowa tu np. o umowie kupna-sprzedaży.

Link4 jako jedna z nielicznych firm ubezpieczeniowych podaje na swojej stronie internetowej ceny za ubezpieczenie OC pojazdów na 30 dni. Dla samochodów osobowych krótkoterminowe OC kosztuje 75 zł, a dla samochodów dostawczych 100 zł.

Gdzie kupić OC na raty?

Za pośrednictwem naszej porównywarki możesz znaleźć najtańsze OC całoroczne, a następnie wybrać płatność w ratach. Jeżeli sprzedasz samochód przed upływem terminu zapłaty kolejnej raty, pozostałe zobowiązanie finansowe przejdzie na nabywcę auta.

Przykład

41-letni pan Tadeusz to inżynier z Zielonej Góry. Jest właścicielem samochodu Kia Sorento z 2017 r. (diesel, poj. silnika 2199 cm3). Mężczyzna planuje wystawić samochód na sprzedaż i dlatego jest zainteresowany zakupem ubezpieczenia OC, za które będzie mógł zapłacić w dwóch ratach. Ponieważ auto jest zadbane i ma niewielki przebieg, pan Tadeusz liczy na to, że poszukiwania kupca nie zajmą dłużej niż pół roku.

41-letni pan Tadeusz z Zielonej Góry, właściciel czteroletniej Kii Sorento, 2.2 diesel.
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ Ubezpieczenia
OC
AC
Assistance
NNW
744,00 zł rata od 434 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
745,00 zł rata od 272,50 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
750,00 zł rata od 244 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
817,00 zł rata od 298,75 zł
41-letni pan Tadeusz z Zielonej Góry, właściciel czteroletniej Kii Sorento, 2.2 diesel.
Trasti
602,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
711,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ Ubezpieczenia
744,00 złrata od 434.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
745,00 złrata od 272.50 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
750,00 złrata od 244.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
817,00 złrata od 298.75 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Pan Tadeusz zdecydował się na pierwszą ofertę firmy Uniqa. Dzięki niej zyskał wystarczająco szeroki zakres ochrony i możliwość rozłożenia ceny ubezpieczenia na 2 lub 4 raty w przystępnej wysokości. W szczegółowych warunkach doczytał, że przy wyborze 2 rat każda z nich będzie opiewać na wysokość 477,50 zł. Jeżeli w ciągu pół roku uda mu się znaleźć kupca na sprzedawany pojazd, to nie będzie musiał płacić drugiej raty OC.

Czym OC krótkoterminowe różni się od OC na rok?

Jesteś uprawniony do zakupu ubezpieczenia krótkoterminowego, bo np. masz samochód historyczny? Między OC krótkoterminowym a OC na rok występuje kilka różnic, których powinieneś być świadomy. Najważniejsze rozbieżności dotyczą mechanizmu automatycznego odnawiania się polisy i sposobu wyliczania składki ubezpieczeniowej.

1. Automatyczne odnowienie się OC

Kierowcom, którzy kupują ubezpieczenie na rok, nie grozi pozostawanie bez ochrony ubezpieczeniowej. Powodem jest mechanizm automatycznego odnowienia się polisy OC. Firma ubezpieczeniowa nie później niż na 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy (na który umowa została zawarta) ma ustawowy obowiązek wysłać klientowi informację o ubezpieczeniu na kolejny rok. Jeżeli klient nie sprzeciwi się (nie złoży wypowiedzenia), umowa jest przedłużana na kolejne 12 miesięcy.

Uwaga!

Zakres ochrony ubezpieczenia OC komunikacyjnego został uregulowany Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Okres trwania umowy w żaden sposób nie jest powiązany ze stopniem ochrony. Właściciel pojazdu posiadający ubezpieczenie na 3 miesiące korzysta z identycznej ochrony jak kierowca, który kupił OC na 12 miesięcy.

Wyżej opisany mechanizm nie ma zastosowania w odniesieniu do OC krótkoterminowego. Oznacza to, że polisa zawsze wygasa w dniu wskazanym w umowie. Jeżeli kupujesz ubezpieczenia krótkoterminowe, to będziesz musiał samodzielnie zadbać o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

2. Sposób ustalania składki OC

Wyliczając składkę każdego ubezpieczenia, towarzystwa wykorzystują specjalne modele matematyczne. Z reguły są one bardzo rozbudowane, a wyjątek stanowią właśnie ubezpieczenia krótkoterminowe, w przypadku których stosowane są uproszczone formuły. Co to oznacza dla Ciebie, jako osoby zainteresowanej taką polisą?

Od niektórych ubezpieczycieli możesz otrzymać informację o wysokości składki ubezpieczeniowej bez jej wyliczania na podstawie Twoich danych. Dla młodych kierowców lub sprawców szkód cena polisy może być wówczas bardzo atrakcyjna.

Nie jest to jednak reguła – aby wyliczyć składkę, większość firm ubezpieczeniowych mimo wszystko prosi o przekazanie informacji o pojeździe i kierowcach, którzy będą go użytkować.

Jakie kary grożą za brak obowiązkowego OC?

Sytuacją korzystną dla wszystkich uczestników ruchu drogowego jest, aby każdy pojazd był ubezpieczony – dzięki temu w razie kolizji czy wypadku sprawca nie będzie musiał z własnego majątku pokrywać szkód, a poszkodowany nie będzie miał problemu z uzyskaniem odszkodowania. Do dyscyplinowania kierowców w tym zakresie upoważniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nakłada kary na właścicieli nieubezpieczonych pojazdów.

Wypowiedź eksperta

Kierowca powinien pamiętać, że niezwykle uciążliwa może być nie tylko sama grzywna nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale też odszkodowanie, które w wypadku braku posiadania obowiązkowej polisy OC pokryć musi sprawca wypadku czyli kierowca. Trzeba pamiętać, że w rekompensatę wpisują się nie tylko koszty poczynionych szkód materialnych, ale także koszt renty oraz leczenia i rehabilitacji, a w uzasadnionych przypadkach zadośćuczynienie za utracone przez poszkodowanego korzyści majątkowe.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Ile wynoszą kary za brak OC? Ich wysokość jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z tego względu wysokość opłat karnych rośnie z roku na rok. W 2024 r. właściciele pojazdów osobowych mogą zapłacić nawet 8 480 zł.

Wysoka kara za brak OC ma spowodować, że właściciele pojazdów porzucą myśl o zaoszczędzeniu na ochronie. Warto pamiętać, że to nie jedyna konsekwencja, która czeka na osoby lekceważące aktualnie obowiązujące przepisy. Właściciel, który wyrządzi szkodę nieubezpieczonym pojazdem, będzie musiał wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.

Więcej dowiesz się tutaj: Kara za brak OC w 2024 – ile wynosi i jak jej uniknąć?

Gdzie kupić OC po umowie krótkoterminowej?

Szukasz całorocznej polisy OC, ponieważ wkrótce zakończy się krótkoterminowe ubezpieczenie Twojego samochodu? Skorzystaj z naszego kalkulatora rankomat.pl i porównaj oferty kilkunastu towarzystw. Różnice w propozycjach ubezpieczenia poszczególnych firm dla tego samego kierowcy mogą wynosić nawet kilkaset złotych. Wybierając najtańszego ubezpieczyciela możesz więc sporo zaoszczędzić.

Porównaj ceny OC i AC

Co warto wiedzieć?

 • Krótkoterminowe OC to ubezpieczenie, które kupuje się na okres co najmniej 30 dni, ale nie dłużej niż na 12 miesięcy.
 • Ubezpieczenie OC na pół roku dostępne jest m.in. dla właścicieli pojazdów historycznych i wolnobieżnych. Umowę z firmą ubezpieczeniową na taki okres zawrzeć może także przedsiębiorca prowadzący komis.
 • Osoby planujące sprzedaż samochodu również mogą skorzystać z OC na 6 miesięcy. Wystarczy, że przy zakupie ubezpieczenia na rok wybiorą płatność ratalną i sprzedadzą pojazd przed terminem płatności drugiej raty.
 • Za brak ubezpieczenia OC właściciele pojazdów osobowych mogą otrzymać nawet 7200 zł kary. Instytucją upoważnioną do nakładania kar na kierowców jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o OC na pół roku

 1. Czy OC na raty bardziej się opłaca?

  To zależy od indywidualnej sytuacji. Spłata poszczególnych rat będzie mniejszym jednorazowym obciążeniem dla budżetu, ale po zsumowaniu rat ubezpieczenie OC w takiej formie będzie droższe. Opłacalnym może być wykupienie ubezpieczenia ratalnego jeśli mamy w planach sprzedaż samochodu, wtedy koszt kolejnych rat weźmie na siebie nabywca pojazdu.

 2. Jak krótkoterminowe polisy wpływają na historię ubezpieczenia?

  Sytuacja pozostaje tutaj niejednoznaczna i jest zależna od polityki konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre towarzystwa zaliczają czas ubezpieczenia krótkoterminowego jako pełny rok ubezpieczeniowy jeśli polisa trwa ponad 6 miesięcy, inne firmy ubezpieczeniowe sumują miesiące ubezpieczeniowe lub nie biorą w ogóle pod uwagę umów krótszych niż rok.

 3. Czy dobrowolne ubezpieczenia trzeba kupić na cały rok?

  Nie. Taki obowiązek ciąży tylko na obowiązkowym ubezpieczeniu OC, od którego ustawodawca przewidział bardzo konkretne wyjątki. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych firmy ubezpieczeniowe mają pełną dowolność w wypracowywaniu najbardziej korzystnych rozwiązań. Wiele towarzystw oferuje swoim klientom ubezpieczenia krótkoterminowe na miesiąc, np.: assistance, które jest przydatne podczas wyjazdu za granicę.

 4. Kto może kupić OC krótkoterminowe?

  Od obowiązku ubezpieczenia swojego pojazdu na 12 miesięcy są jedynie nieliczne wyjątki, które mogą zawrzeć umowę na czas krótszy (minimum 30 dni). Możliwość taką mają m.in.: przedsiębiorcy prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży aut, właściciele samochodów zabytkowych i historycznych, a także kierowcy sprowadzającym pojazdy z zagranicy.