Najczęstszą przyczyną zmiany nazwiska jest zawarcie związku małżeńskiego. Warto pamiętać, aby oprócz urzędów czy banku, jak najszybciej poinformować o tym fakcie również towarzystwo ubezpieczeniowe. Inaczej w przyszłości możemy mieć problem z wypłatą odszkodowania czy wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia.

Po zmianie nazwiska należy uaktualnić dokumenty tożsamości, jak dowód osobisty i paszport. Kierowcy dodatkowo muszą wymienić prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu, którego są właścicielami.  Warto również, aby poinformować ubezpieczyciela o zmianie danych osobowych. Nie jest to obowiązkowe, ale zlekceważenie tej czynności może przysporzyć nam problemów np. przy likwidacji szkody.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy muszę poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska?

Przepisy nie nakazują właścicielowi samochodu poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie nazwiska. Jednak powinniśmy to zrobić jak najszybciej zarówno w przypadku polisy OC, jak i pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, assistance i NNW). Tak, aby dane osobowe były takie same, jak w pozostałych dokumentach tożsamości.

Dzięki temu w przyszłości unikniemy problemów związanych np. z likwidacją szkody z ubezpieczenia AC. Jeśli nie poinformujemy ubezpieczyciela o zmianie nazwiska, może on mieć problem z identyfikacją naszej tożsamości. W efekcie wyjaśnienie całej sprawy może znacznie wydłużyć czas wypłaty odszkodowania przez towarzystwo.

Problem możemy mieć również przy próbie wypowiedzenia umowy OC. Jeśli wcześniej nie zgłosimy towarzystwu zmiany nazwiska, to na polisie znajdują się stare dane osobowe. W związku z tym ubezpieczyciel będzie musiał je zweryfikować, co także może znacznie przedłużyć zakończenie procedury. Niestety w wyniku takiego zaniedbania możemy np. stracić możliwość zakupu tańszego ubezpieczenia samochodu w innej firmie, co można np. zrobić w kalkulatorze rankomat.pl.

Czy tylko zmianę nazwiska warto zgłosić ubezpieczycielowi?

Oprócz zmiany nazwiska, warto również poinformować ubezpieczyciela o nowych danych kontaktowych, jak np. numer telefonu. Dzięki temu towarzystwo będzie mogło np. przypomnieć np. o zbliżającym się terminie wygaśnięcia polisy. Ponadto powinniśmy zgłosić firmie ubezpieczeniowej:

 • zmianę numeru rejestracyjnego pojazdu – jeśli się zmienił, natychmiast powinniśmy poinformować o tym ubezpieczyciela. To jedna z podstawowych informacji służących do identyfikacji samochodu w razie wypadku lub kolizji. Najprostszym sposobem będzie wysłanie towarzystwu ubezpieczeniowemu skanu dowodu rejestracyjnego mailem;
 • zainstalowanie LPG lub zmianę pojemności silnika – gdy zamontujemy w aucie instalację gazową lub zmienimy jego litraż, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela. Taka zmiana konstrukcyjna może wpłynąć na zwiększenie ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku, a także wartość samochodu. W efekcie towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki, czyli jej ponownego przeliczenia. Możemy mieć również problemy w razie likwidacji szkody z polisy AC. W przypadku braku informacji o istotnych przeróbkach wykonanych w pojeździe, firma ubezpieczeniowa może obniżyć lub w najgorszym przypadku całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania;
 • zmianę miejsca zamieszkania – gdy się przeprowadzimy, należy zarejestrować pojazd w nowym miejscu zamieszkania. Zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi jest ważne, ponieważ zmienia się miejsce użytkowania samochodu, a to może mieć wpływ na ocenę ryzyka. Jeśli np. przeprowadzimy się do większej miejscowości, musimy liczyć się z rekalkulacją składki i wzrostem ceny OC;
 • zmianę właściciela pojazdu – gdy sprzedamy samochód, zgodnie z przepisami musimy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni. Powinniśmy przekazać ubezpieczycielowi dane nowego właściciela pojazdu. W tym celu warto do korespondencji dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży;
 • dopisaniu współwłaściciela pojazdu – jeśli do samochodu dopisujemy drugiego lub kolejnego współwłaściciela, również powinniśmy poinformować o tym ubezpieczyciela. Jest to bardzo ważna informacja dla towarzystwa w związku z rekalkulacją składki OC;
 • nowym użytkowniku pojazdu – samochód może mieć wielu kierowców, którzy nie zawsze są wpisani jako jego współwłaściciele. Aby w razie kolizji lub wypadku nie mieć problemów z wypłatą odszkodowania, warto poinformować o tym towarzystwo. Zwłaszcza, gdy nowym użytkownikiem auta jest młody i niedoświadczony kierowca, który od niedawna posiada prawo jazdy. Wówczas firma ubezpieczeniowa najprawdopodobniej dokona rekalkulacji składki.

Ile mam czasu na poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie danych?

Zgodnie z przepisami w ciągu 14 dni od sporządzenia umowy kupna-sprzedaży, musimy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela pojazdu. Na zgłoszenie pozostałych zmian nie ma określonego terminu, jednak nie warto zwlekać, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Najlepiej zgłaszać wszelkie zmiany danych osobowych lub związanych z samochodem niezwłocznie. Pozwoli to uniknąć dodatkowych wyjaśnień, a w przypadku AC nawet odmowy wypłaty odszkodowania.

Przykład: Pan Wiktor sprzedał samochód. Umowę kupna-sprzedaży dostarczył ubezpieczycielowi tydzień później. Zmieścił się więc w wymaganym terminie 14 dni. Tego samego dnia otrzymał pismo od ubezpieczyciela odnośnie potwierdzenia okoliczności szkody, w której to kierowca jadący jego starym samochodem spowodował kolizję drogową. Okazało się, że na drugi dzień od sprzedaży auta nowy właściciel był sprawcą stłuczki. Polisa nie została jeszcze przepisana, towarzystwo nie wiedziało o zbyciu pojazdu, dlatego pan Wiktor musiał dodatkowo odpowiedzieć na pismo dotyczące szkody. Warto od razu zgłaszać sprzedaż pojazdu, aby uniknąć dodatkowych formalności.

Dlaczego warto zgłaszać wszystkie zmiany danych?

Wszelkie zmiany danych osobowych oraz pojazdu powinniśmy niezwłocznie zgłaszać ubezpieczycielowi dla naszego dobra. Najbardziej istotne jest to w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jak AC. Zatajenie np. montażu instalacji gazowej czy zmiany pojemności silnika może skutkować obniżeniem wysokości lub odmową wypłaty odszkodowania. Podobnie, jak niepoinformowanie o zmianie adresu miejsca zamieszkania, czyli faktycznego miejsca użytkowania samochodu. 

Jak poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska?

Zwykle można poinformować towarzystwa ubezpieczeniowe o zmianie nazwiska za pomocą formularzy dostępnych na ich stronach internetowych. Można to również zrobić mailem lub za pośrednictwem infolinii. Ubezpieczyciel będzie wymagał okazania dokumentów potwierdzających zmianę nazwiska. Może to być dowód osobisty czy zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego. Załatwiając formalności drogą elektroniczną, należy dołączyć do korespondencji ich skan.

Można również poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska w sposób tradycyjny. Poprzez osobistą wizytę w placówce firmy ubezpieczeniowej lub u agenta. Po załatwieniu wszelkich formalności, towarzystwo ponownie wystawi dokumenty ubezpieczeniowe. Jednym z nich będzie „kartonik”, czyli potwierdzenie ważności ubezpieczenia OC, które zwykle kierowcy wkładają do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Czy zmiana nazwiska wpływa na cenę ubezpieczenia OC?

Zmiana podstawowych danych osobowych, jak nazwisko czy numer telefonu nie wpływa na cenę polisy OC. Jednak bardziej istotne zmiany mogą oznaczać wzrost składki. W przypadku właściciela pojazdu może to być przeprowadzka z małej miejscowości do dużego miasta, w których zwykle obowiązkowe ubezpieczenia jest droższe. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe może również dokonać rekalkulacji składki, jeśli w samochodzie przeprowadzono poważne zmiany konstrukcyjne. Należą do nich montaż instalacji gazowej czy zmiana pojemności silnika. Mogą one wpłynąć na zmianę wartości pojazdu, a więc także zwyżkę ceny polisy OC.

Gdzie jeszcze trzeba zgłosić zmianę nazwiska?

Zmiana nazwiska jest bardzo ważna nie tylko w związku z ubezpieczeniem samochodu. Każdy, kto je zmieni musi wymienić następujące dokumenty:

 • dowód osobisty – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 14 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wydanie dokumentu jest bezpłatne, a stary dowód straci ważność po upływie 3 miesięcy;
 • paszport – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wyrobienie dokumentu kosztuje 140 zł, a stary paszport straci ważność po upływie 60 dni;
 • prawo jazdy – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wymiana dokumentu kosztuje 100,50 zł;
 • dowód rejestracyjny – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wymiana dokumentu kosztuje 54,50 zł.

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, w ciągu 7 dni od sporządzenia aktu małżeństwa należy również zaktualizować dane osobowe w ZUS oraz urzędzie skarbowym.

Ponadto zmianę nazwiska należy zgłosić do:

 • pracodawcy,
 • banku,
 • przychodni,
 • operatorów komórkowych, dostawców prądu, wody, gazu, telewizji, itp.,
 • ePUAP – jeżeli posiadamy profil zaufany.

Co warto wiedzieć?

 1. Warto poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska, aby uniknąć kłopotów przy likwidacji szkody lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pojazdu.
 2. Przepisy nie określają terminu, w jakim właściciel pojazdu musi poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska.
 3. Zmiana nazwiska nie wpływa na cenę polisy OC. 
 4. Po zmianie nazwiska obowiązkowo trzeba wymienić dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.