Najczęstszą przyczyną zmiany nazwiska jest zawarcie związku małżeńskiego. Warto pamiętać, aby oprócz urzędów czy banku, jak najszybciej poinformować o tym fakcie również towarzystwo ubezpieczeniowe. Inaczej w przyszłości możemy mieć problem z szybką wypłatą odszkodowania czy wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia.

Po zmianie nazwiska należy wyrobić nowe dokumenty tożsamości jak dowód osobisty i paszport. Kierowcy dodatkowo muszą wymienić prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Warto również jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela o zmianie danych osobowych.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy muszę poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska?

Przepisy nie nakazują właścicielowi samochodu poinformować towarzystwa ubezpieczeniowego o zmianie nazwiska. Jednak powinniśmy to zrobić jak najszybciej w przypadku polisy OC oraz pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, assistance i NNW).

Dzięki temu w przyszłości np. unikniemy problemów przy próbiewypowiedzenia umowy OC. Jeśli wcześniej nie zgłosimy towarzystwu zmiany nazwiska, to na polisie będą znajdować się stare dane osobowe. W związku z tym ubezpieczyciel będzie musiał je zweryfikować, co może znacznie przedłużyć zakończenie procedury. Niestety w wyniku takiego zaniedbania możemy np. stracić możliwość zakupu tańszego OC w innej firmie, co można zrobić w kalkulatorze rankomat.pl.

Niepoinformowanie ubezpieczyciela o zmianie nazwiska może również przysporzyć problemów związanych np. z likwidacją szkody z ubezpieczenia AC. W wyniku zaniedbania towarzystwo może mieć problem z identyfikacją naszej tożsamości. W efekcie wyjaśnienie całej sprawy może znacznie wydłużyć czas wypłaty odszkodowania z autocasco.

Czy tylko zmianę nazwiska trzeba zgłosić ubezpieczycielowi?

Oprócz zmiany nazwiska warto również poinformować ubezpieczyciela o nowych danych kontaktowych, jak np. miejsce zamieszkania czy numer telefonu. Dzięki temu towarzystwo będzie mogło np. przypomnieć o zbliżającym się terminie wygaśnięcia polisy OC. Ponadto powinniśmy zgłosić firmie ubezpieczeniowej:

 • Zmianę numeru rejestracyjnego pojazdu – to jedna z podstawowych informacji służących do identyfikacji samochodu w razie wypadku lub kolizji. Najprostszym sposobem będzie wysłanie towarzystwu ubezpieczeniowemu skanu dowodu rejestracyjnego mailem.
 • Zainstalowanie LPG lub zmianę pojemności silnika – gdy zamontujemy w aucie instalację gazową lub zmienimy jego litraż, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela. Tak poważna zmiana konstrukcyjna może wpłynąć na zwiększenie ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku, a także wartość samochodu. W efekcie towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki, czyli ponownego przeliczenia jej wysokości. Możemy mieć również problemy w razie likwidacji szkody z polisy AC. W przypadku braku informacji o istotnych przeróbkach wykonanych w pojeździe firma ubezpieczeniowa może obniżyć lub w najgorszym przypadku całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Zmianę miejsca zamieszkania – gdy się przeprowadzimy, należy zarejestrować pojazd w nowym miejscu zamieszkania. Zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi jest ważne, ponieważ zmienia się miejsce użytkowania samochodu, a to może mieć wpływ na ocenę ryzyka. Jeśli np. przeprowadzimy się do większej miejscowości, musimy liczyć się z rekalkulacją składki i wzrostem ceny OC.
 • Zmianę właściciela pojazdu – gdy sprzedamy samochód, zgodnie z przepisami musimy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni. Powinniśmy przekazać ubezpieczycielowi dane nowego właściciela pojazdu. W tym celu warto do korespondencji dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży.
 • Dopisaniu współwłaściciela pojazdu – jeśli w dowodzie rejestracyjnym dopisujemy drugiego lub kolejnego współwłaściciela, również powinniśmy poinformować o tym ubezpieczyciela. Jest to bardzo ważna informacja dla towarzystwa w związku z rekalkulacją składki OC.
 • Nowym użytkowniku pojazdu – samochód może mieć wielu kierowców, którzy nie zawsze są wpisani w dowodzie rejestracyjnym jako jego współwłaściciele. Aby w razie kolizji lub wypadku nie mieć problemów z wypłatą odszkodowania, warto poinformować o tym towarzystwo. Zwłaszcza gdy nowym użytkownikiem auta jest młody i niedoświadczony kierowca, który od niedawna ma prawo jazdy. Wówczas firma ubezpieczeniowa najprawdopodobniej dokona rekalkulacji składki.

Ile mam czasu na poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie danych?

Zgodnie z przepisami w ciągu 14 dni od sporządzenia umowy kupna-sprzedaży musimy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela pojazdu. Na zgłoszenie pozostałych zmian nie ma określonego terminu.

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jednak nie warto zwlekać, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Najlepiej zgłaszać wszelkie zmiany danych osobowych lub związanych z samochodem niezwłocznie.

Przykład: Pan Wiktor sprzedał samochód i poinformował o tym ubezpieczyciela tydzień później. Zmieścił się więc w wymaganym terminie 14 dni. Tego samego dnia otrzymał pismo od towarzystwa w związku z potwierdzeniem okoliczności szkody, w której to kierowca jadący jego starym autem spowodował kolizję drogową.

Okazało się, że na drugi dzień od sprzedaży pojazdu nowy właściciel był sprawcą stłuczki. Polisa OC nie została jeszcze przepisana i towarzystwo nie wiedziało o zbyciu auta. Dlatego pan Wiktor musiał dodatkowo odpowiedzieć na pismo dotyczące okoliczności powstania szkody. Warto od razu zgłaszać sprzedaż samochodu, aby uniknąć dodatkowych formalności.

Jak poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska?

Zwykle można poinformować towarzystwa ubezpieczeniowe o zmianie nazwiska za pomocą formularzy dostępnych na ich stronach internetowych, mailem lub za pośrednictwem infolinii. Zwykle ubezpieczyciel będzie wymagał okazania dokumentów potwierdzających zmianę nazwiska. Może to być dowód osobisty czy zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego. Załatwiając formalności drogą elektroniczną, należy dołączyć do korespondencji ich skan.

Można również poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska w sposób tradycyjny. Poprzez osobistą wizytę w placówce firmy ubezpieczeniowej lub u agenta. Po załatwieniu wszelkich formalności towarzystwo ponownie wystawi uaktualnioną polisę. Jednym z nich będzie „kartonik”, czyli potwierdzenie ważności ubezpieczenia OC, które zwykle kierowcy wkładają do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Czy zmiana nazwiska wpływa na cenę ubezpieczenia OC?

Zmiana podstawowych danych osobowych, jak nazwisko czy numer telefonu nie wpływa na cenę polisy OC. Jednak bardziej istotne zmiany mogą oznaczać wzrost składki. W przypadku właściciela pojazdu może to być przeprowadzka z małej miejscowości do dużego miasta, w którym Każdy, kto zwykle ubezpieczenie auta jest droższe. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe może również dokonać rekalkulacji składki, jeśli w samochodzie przeprowadzono poważne zmiany konstrukcyjne. Należą do nich montaż instalacji gazowej czy zmiana pojemności silnika. Mogą one wpłynąć na zmianę wartości pojazdu, a więc także zwyżkę ceny polisy OC.

Gdzie jeszcze trzeba zgłosić zmianę nazwiska?

Zmiana nazwiska jest bardzo ważna nie tylko w związku z ubezpieczeniem samochodu. Każdy kto je zmieni musi wymienić następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 14 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wydanie dokumentu jest bezpłatne, a stary dowód straci ważność po upływie 3 miesięcy.
 • Paszport – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wyrobienie dokumentu kosztuje 140 zł, a stary paszport straci ważność po upływie 60 dni.
 • Prawo jazdy – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wymiana dokumentu kosztuje 100,50 zł;
 • Dowód rejestracyjny – wniosek o jego wymianę należy złożyć w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Wymiana dokumentu kosztuje 54,50 zł.

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, w ciągu 7 dni od sporządzenia aktu małżeństwa należy również zaktualizować dane osobowe w ZUS oraz urzędzie skarbowym.

Ponadto zmianę nazwiska należy zgłosić:

 • pracodawcy,
 • bankowi,
 • przychodni,
 • operatorom komórkowym, dostawcom prądu, wody, gazu, czy telewizji,
 • ePUAP – jeżeli posiadamy Profil zaufany.

Co warto wiedzieć?

 1. Warto poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska jak najszybciej, aby uniknąć kłopotów przy likwidacji szkody lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pojazdu.
 2. Przepisy nie określają terminu, w jakim właściciel pojazdu musi poinformować ubezpieczyciela o zmianie nazwiska.
 3. Zmiana nazwiska nie wpływa na cenę polisy OC.
 4. Po zmianie nazwiska obowiązkowo trzeba wymienić dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ zmiany nazwiska na ubezpieczenie samochodu

 1. Czy za brak zgłoszenia ubezpieczycielowi zmiany nazwiska grozi kara?

  Nie. Przepisy nie określają terminu oraz potencjalnej kary, jaka może grozić za niepoinformowanie ubezpieczyciela o zmianie nazwiska. Jednak zaniedbanie w tej kwestii może w przyszłości skutkować dużymi problemami z likwidacją szkody czy wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia.
 2. Czy trzeba zmieniać nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego?

  Nie. Może to być interesujące rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć formalności związanych ze zmianą nazwiska czy konieczności wyrabiania nowych dokumentów, jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i dowód rejestracyjny.
 3. Czy można zmienić nazwisko w trakcie związku małżeńskiego?

  Tak. W tym celu należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego z uzasadnieniem podjętej decyzji.