Zbycie lub nabycie pojazdu zawsze oznacza tonę formalności. W gąszczu przepisów i obowiązków łatwo się pogubić, a zawalenie terminu może nas słono kosztować. Wyjaśniamy, gdzie zgłosić sprzedaż auta, w jakim terminie, a także załączamy gotowy wzór zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu za pomocą naszej instrukcji. 

Wszystkie samochody i inne pojazdy mechaniczne muszą być zarejestrowane, a każda zmiana właściciela - zgłoszona. Sprzedający i kupujący mają na to 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Kara za niedochowanie tego terminu to od 200 do 1000 zł. Niezależnie od okoliczności nie warto czekać, tym bardziej, że zgłoszenie sprzedaży przez Internet jest dziecinnie proste.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Na czym polega zgłoszenie sprzedaży samochodu? [krok po kroku]

Musimy zgłosić ten fakt w celu uniknięcia pewnych niedogodności, jak np. płatność składki za okres, w którym pojazd nie należał do nas. 

Jakie dane pojazdu należy zawrzeć w zgłoszeniu zbycia?

Zgłoszenie zbycia auta niezależnie od formy i miejsca zgłoszenia musi zawierać trzy elementy:

 1. Dane pojazdu - Urząd musi być w stanie zidentyfikować pojazd, który zmienia właściciela. 
 2. Dane zbywcy - Konieczne jest umieszczenie informacji o tym, kto sprzedaje auto. 
 3. Dane nabywcy - Urząd musi wiedzieć, komu auto przekazano, ponieważ razem z autem na nowego właściciela przechodzą też obowiązki. 

Krok 1. Zawarcie umowy. 

Dokument sprzedażowy musi zawierać dane wskazane w poprzednim nagłówku. 

Ważne! Spadek jest jedyną formą przekazania własności pojazdu, która (z oczywistych względów) nie wymaga zgłaszania zbycia. Spadkobierca jest jednak zobowiązany zgłosić nabycie pojazdu, jeśli przyjmuje spadek, tak jak by to zrobił w każdej innej sytuacji.

W momencie zawarcia umowy powstaje obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia auta. Ustawodawca daje na to 30 dni. 

Krok 2. Urząd Skarbowy.

Zakup lub przyjęcie samochodu w rozumieniu polskiej ordynacji podatkowej oznacza powiększenie dobytku, a skoro wzbogaciliśmy się, powinniśmy też zapłacić podatek od wzbogacenia. Wraz z dokumentem sprzedaży i wypełnioną deklaracją PCC-3 należy udać się do najbliższego Urzędu Skarbowego. 

Krok 3. Wydział Komunikacji. 

Wydział Komunikacji urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania jest organem, który prowadzi rejestr wszystkich pojazdów w danym regionie. Dane, jakie zbiera i przetwarza, trafiają do ogólnopolskiej bazy CEPIK 2.0. Z niej korzystają wszystkie służby drogowe, jak ITD czy Policja. Ważne, żeby dane w niej zawarte były aktualne. 

Krok 4. Ubezpieczyciel

Obowiązek wykupienia OC na pojazd ciąży na aktualnym posiadaczu auta, stąd każda zmiana właściciela wymusza zgłoszenie tego faktu do zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC. Ma to również znaczenie w przypadku egzekwowania należności za ubezpieczenie. Firma ubezpieczeniowa w pierwszej kolejności uda się do osoby figurującej w jej bazie danych jako właściciel. 

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

W pierwszej kolejności będzie Ci potrzebne zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Jest to nic innego jak pisemne oświadczenie, że nie jesteś już właścicielem danego auta. Prawo zostawia pewną dowolność, jeśli chodzi o formę zawiadomienia. Niemniej jednak prościej będzie skorzystać ze wzoru, który znajdziesz poniżej. 

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (docx)

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pdf)

Nie ma potrzeby korzystania ze wzoru, o ile wszystkie wymagane przez prawo dane zostaną zawarte. Dane, które muszą się znaleźć w zawiadomieniu to:

 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zameldowania zbywcy,
 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zameldowania nabywcy, 
 • marka i model pojazdu,
 • numer VIN,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie auta.

Pusty formularz dostaniesz też na miejscu w Wydziale Komunikacji. Oprócz formularza zgłoszenia zbycia pojazdu będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • Skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie - Czyli dokument, który potwierdza przeniesienie własności pojazdu na inną osobę, a więc umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny pojazdu lub fakturę VAT. Możesz zostać poproszony o okazanie oryginału.
 • Dokument potwierdzający tożsamość - Może to być dowód osobisty, paszport lub ważne prawo jazdy.
 • Karta pobytu - Jeśli jesteś cudzoziemcem.

Dokumenty możesz też wysłać pocztą na adres właściwego Wydziału Komunikacji. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w momencie, gdy pismo trafi do urzędu. 

Gdzie zgłasza się sprzedaż pojazdu?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu. 

 • Starostwo Powiatowe - dla powiatu,
 • Urząd miasta - w mieście na prawach powiatu
 • Urząd dzielnicy - dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Pieczątka urzędnika na dokumencie potwierdzającym zbycie jest jednoczesnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

Ważne! Załatwiając dowolną sprawę w urzędzie, zawsze bierz pokwitowanie przyjęcia, realizacji itd. nawet jeśli urzędnik powie, że nie trzeba.

Czas pandemii Covid-19 był dla nas wszystkim niespotykanym doświadczeniem, które wywróciło nasze życie do góry nogami. Wizyta w Wydziale Komunikacji nie była możliwa, stąd nagły i dynamiczny rozwój systemu do zgłaszania sprzedaży aut online. Od początku pandemii zawiadomienia o zbyciu pojazdu wysłało za jego pomocą ponad 600 000 osób! 

Jak zgłosić sprzedaż pojazdu przez Internet?

Od kilku lat na stronie internetowej gov.pl możemy powiadomić o sprzedaży auta bez wychodzenia z domu konieczności stawiania się w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym osobiście. Usługa jest darmowa. Do zgłoszenia wystarczy Profil Zaufany, który można założyć i aktywować w banku, lub e-dowód. Poniżej prezentujemy listę banków i instytucji, w których dostępne jest założenie Profilu Zaufanego. 

Jakie banki obsluguja profil zaufany

Po wejściu na stronę wybierz zaznaczoną poniżej opcję.

Następnie przejdź do zakładki “Kierowcy i pojazdy”.

Po kliknięciu rozwinie się menu, z którego powinieneś wybrać “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”.

Ewentualnie możesz przejść bezpośrednio pod adres:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Zobaczysz krótki formularz, który przeprowadzi Cię przez wstępną weryfikację. Przygotuj skan dokumentu potwierdzającego zbycie auta. Formularz wygląda tak:

zgłoszenie sprzedaży formularz 1

zgloszenie sprzedazy formularz 12

zgloszenie sprzedazy formularz 3

Po zalogowaniu Profilem Zaufanym pojawi się lista pojazdów, które są zarejestrowane na Twoje nazwisko. Obok nich widoczny będzie przycisk “Zgłoś zbycie pojazdu”. Wybierz pojazd, którego zbycie chcesz zgłosić, oraz załącz wymagane dokumenty. Kiedy uzupełnisz informacje, powinien pojawić się przycisk “Wyślij zgłoszenie”. W niedługim czasie na Twoją skrzynkę ePUAP powinna się pojawić wiadomość z Urzędu - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). 

Jak zgłosić sprzedaż samochodu ubezpieczycielowi?

Sprzedaż pojazdu możesz też zgłosić stacjonarnie w placówce agenta ubezpieczeniowego danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub multiagenta, który tę firmę ubezpieczeniową obsługuje. 

Musisz to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę kupna-sprzedaży. Zgłoszenie sprzedaży ubezpieczycielowi jest jeszcze prostsze niż zgłoszenie sprzedaży w Wydziale Komunikacji. 

Zgłoszenie musi umożliwić identyfikację pojazdu oraz prawa własności zgodnego ze stanem faktycznym. Oznacza to, że dane, jakie powinno zawierać zgłoszenie zbycia do ubezpieczyciela to marka pojazdu, model, numer rejestracyjny, dane zbywcy i dane nabywcy pojazdu, skan, zdjęcie lub ksero (jeśli zgłaszamy osobiście) dokumentu potwierdzającego zbycie.

Kupując auto, masz prawo korzystać z polisy OC do końca jej trwania. Musisz jednak pamiętać o tym, że “kupiona” polisa nie przedłuża się automatycznie. To jedna z najczęstszych przyczyn braku polisy OC, co skutkuje karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Formularz

Adres e-mail

Adres pocztowy

https://www.allianz.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-ubezpieczeniu/zmiany-w-ubezpieczeniu-oc/zglaszam-sprzedaz-pojazdu,14782.htmlkomunikacja@allianz.plAllianz Polska ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
https://www.reso.com.pl/zbycie-pojazduumowyks@reso.com.pul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
https://beesafe.pl/kontakt-zglos-zmiane-w-umowie/reklamacje@compensa.plCompensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
bok@benefia.plAleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
reklamacje@compensa.pl
 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
sprzedaz.auta@concordiaubezpieczenia.plMałachowskiego 10, 61-129 Poznań.
https://www.ergohestia.pl/sprzedaz/ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
- gdy nabywcą jest firma - https://eins.pl/rejestracja-umowy-kupna-sprzedazy-przez-agenta-firma/
- gdy nabywców jest dwóch lub więcej - https://eins.pl/rejestracja-umowy-kupna-sprzedazy-przez-agenta-na-dwoch-wlascicieli/
- w pozostałych przypadkach - https://eins.pl/kupno-sprzedaz-pojazdu-2/
- gdy nabywcą jest obcokrajowiec - skan umowy na adres sprzedaznierezydent@eins.pl 
- w pozostałych przypadkach - wypowiedzenieoc@eins.pl.
EINS Sp. z o.o., ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa
https://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-indywidualne/samochod/sprzedaz-samochodu.htmlcentrumklienta@generali.plul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
https://hdiubezpieczenia.pl/obsluga-klientawypowiedzeniaoc@warta.plTowarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków,
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice.
 
korespondencja@interrisk.plInterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.
https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks#bok@link4.plPostępu 15, 02-676 Warszawa
https://form.uniqa.pl/ui/moto/uks
https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/pytania-i-odpowiedzi/informacje/sprzedaz-auta/
 
centrala@uniqa.pl
https://kontakt.ergohestia.pl/#/sprzedazpojazduul. Hestii 1 81-731 Sopot
https://www.ergohestia.pl/sprzedaz/serwis@proama.plul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa.
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/zglos-sprzedaz-przedmiotu-ubezpieczeniakontakt@pzu.plPZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
wypowiedzenia@tuw.pl (Można też wysłać maila na adres mailowy dowolnej placówki TUW)
https://tuz.pl/strefa-klienta/zglos-zbycie-pojazdu/centrala@tuz.plul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
info@ubezpieczeniapocztowe.plul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
https://form.uniqa.pl/ui/moto/ukscentrala@uniqa.plUNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
https://www.warta.pl/obsluga/zmiana-wlasnosciwypowiedzeniaoc@warta.pl
 
Grupa Warta ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa.
https://obsluga.wiener.pl/sprzedaz-pojazdu/policyInfokontakt@wiener.plCentrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
https://kontakt.ergohestia.pl/#/sprzedazpojazdu

* Uniqa przejęła spółki firmy AXA w Polsce, więc jeśli chcesz wysłać formularz zbycia/nabycia pojazdu, musisz to zrobić przez stronę firmy Uniqa.

Dlaczego musimy powiadomić o zbyciu pojazdu?

Najważniejszym powodem jest możliwość identyfikacji właściciela auta. Samochód może być użyty do popełnienia przestępstwa. Zbycie pojazdu zgłaszasz więc dla własnego dobra. Nowy właściciel może spowodować nim wypadek, ukraść paliwo na stacji benzynowej albo użyć go do ucieczki po napadzie na bank. Jeżeli zaniedbałeś obowiązek zgłoszenia zbycia, Policja przyjdzie do Ciebie. 

Obowiązek rejestracji i zgłoszenia zmiany właściciela ma także na celu dbanie o to, by wszystkie pojazdy mechaniczne w Polsce miały ważne ubezpieczenie OC. W 2017 roku kierowcy bez OC spowodowali ponad 4000 szkód, które kosztowały blisko 90 milionów złotych. Odszkodowanie w takiej sytuacji wypłaca UFG, czyli można powiedzieć, że wszyscy Polacy zrzucają się na kierowców bez OC. 

Samochód stanowi majątek prywatny lub majątek firmy. Oznacza to, że może podlegać egzekucji komorniczej. Dotychczasowy właściciel pojazdu może chcieć go sprzedać lub darować, by uniknąć konfiskaty. Obowiązek zgłoszenia zbycia ma temu przeciwdziałać. 

Urząd Skarbowy też chce wiedzieć, czy nie mamy przypadkiem więcej pieniędzy, niż powinniśmy. Zgłoszenie zbycia i nabycia ma zapobiegać praniu brudnych pieniędzy i ukrywaniu podatku.

Co warto wiedzieć

 • Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi być zarejestrowany, posiadać ubezpieczenie OC, a wszystkie zmiany właściciela należy zgłosić w Wydziale Komunikacji,
 • Oprócz zgłoszenia zbycia w Wydziale Komunikacji, sprzedaż pojazdu trzeba również zgłosić w zakładzie ubezpieczeń, w którym dla pojazdu wykupiono OC,
 • Sprzedaż pojazdu zgłasza zarówno dotychczasowy właściciel, jak i kupujący,
 • Zgłoszenia zbycia muszą dokonać wszyscy właściciele figurujący w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli któryś z nich nie może tego dokonać, należy sporządzić pisemne upoważnienie do zgłoszenia,
 • Na czas pandemii Covid-19 do końca 2020 roku termin zgłaszania zbycia pojazdu wynosił 180 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Od 1 stycznia 2021 roku termin ten ponownie wynosi 30 dni. Za jego niedochowanie możemy zapłacić karę od 200 do 1000 zł. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Jaki jest czas na zgłoszenie zbycia pojazdu?

  Należy zgłosić zbycie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny lub wystawienia faktury VAT. Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w wyznaczonym terminie oznacza karę od 200 do 1000 zł. 

 2. Dlaczego muszę zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu?

  W Polsce istnieje obowiązek rejestracji każdego dopuszczonego do ruchu pojazdu. Samochód musi być identyfikowalny, gdyż może służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Stanowi także majątek danej osoby, który podlega egzekucji komorniczej. Jeśli nie zgłosisz sprzedaży auta, a fotoradar złapie nabywcę, mandat przyjdzie pod Twój adres. Złożenie zawiadomienia uchroni Cię przed tymi konsekwencjami.

 3. Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta. Jaka kara mi grozi?

  Kiepska pamięć to równie kiepskie usprawiedliwienie w urzędzie. Za spóźnienie w zgłoszeniu sprzedaż auta grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł, więc warto je złożyć w terminie. 

 4. Czy w przypadku nabycia pojazdu też muszę to zgłosić?

  Tak. Zbycie pojazdu rodzi nieco innego obowiązki wobec Urzędu Skarbowego czy ubezpieczyciela, ale nadal trzeba to zgłosić. Przy każdym zbyciu lub nabyciu pojazdu trzeba to zgłosić do Wydziału Komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy pojazdu. Sprzedający zgłasza zbycie w swoim urzędzie, a nowy właściciel pojazdu - w swoim.

 5. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela?

  Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.

 6. Gdzie znajdę wzór umowy kupna-sprzedaży?

  Wzór umowy kupna-sprzedaży znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak ją wypełnić, jakie dane umieścić na umowie kupna-sprzedaży i na co uważać, przeczytaj ten artykuł Sprzedaż / kupno auta - obowiązki stron, co w umowie? 

 7. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela?

  Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.