Szykujesz się do sprzedaży samochodu i nie wiesz, o czym musisz pamiętać? Zmiana właściciela pojazdu rzeczywiście rodzi pewne obowiązki formalne. Gdzie zgłosić sprzedaż auta, w jakim terminie i co zrobić z jego ubezpieczeniem? Pomożemy Ci odnaleźć się w obowiązujących przepisach i przeprowadzić transakcję zgodnie z nimi!

Wszystkie samochody i inne pojazdy mechaniczne muszą być zarejestrowane, a każda zmiana właściciela – zgłoszona. Sprzedający i kupujący mają na to 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Kara za niedochowanie tego terminu wynosi od 200 do 1000 zł. Niezależnie od okoliczności lepiej z tym nie czekać, tym bardziej, że zgłoszenie sprzedaży przez Internet nie powinno Ci sprawić żadnych kłopotów.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – czyj to obowiązek?

Zbycie zarejestrowanego pojazdu, niezależnie od tego, czy na zasadzie sprzedaży, czy darowizny, powinien zgłosić dotychczasowy właściciel. Co ważne, jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, każdy z nich musi osobiście odwiedzić wydział komunikacji. Czy da się tego uniknąć?

Rozwiązaniem jest przygotowanie pisemnego pełnomocnictwa dla jednej osoby. W takiej sytuacji należy wnieść opłatę skarbową (od 17 do 22 zł). W dokumencie powinny się znaleźć:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • marka,
 • model,
 • numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 • informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo (zawiadomienie o zbyciu pojazdu).
Ważne! Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie obowiązuje, jeśli współwłaścicielem pojazdu jest członek najbliższej rodziny. Może to być mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat i siostra. 

Od 2020 roku również nabywca samochodu musi zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Może zrobić to przy okazji wizyty w celu przerejestrowania auta na siebie.

Dlaczego zgłoszenie sprzedaży samochodu ma takie znaczenie?

Pamiętaj, że każda czynność prawna, również sprzedaż czy kupno samochodu, niesie za sobą pewne obowiązki. Jeśli oficjalnie figurujesz jako właściciel pojazdu, to na Tobie ciążą takie kwestie, jak choćby:

 • zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),
 • pilnowanie ważności przeglądów technicznych,
 • zakup ubezpieczenia OC.

Zniesienie własności pojazdu oznacza jednocześnie zniesienie takich obowiązków. To jeden z powodów, dla którego warto zadbać o prawidłową procedurę dotyczącą sprzedaży auta. Pamiętaj, że obowiązek ten regulowany jest przepisami polskiego prawa, a konkretnie art. 78 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Gdzie i jak zgłosić sprzedaż samochodu? Krok po kroku

Jeśli chcesz zgłosić sprzedaż samochodu, powinieneś udać się do wydziału komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zarejestrowania pojazdu. W zależności od miejscowości, może to być wydział w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie miasta, 
 • urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy).

Dane zgłaszane w wydziale komunikacji są później udostępniane m.in. w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu można uzyskać je w formie bezpłatnego raportu na temat historii pojazdu.

Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Ważne! Obowiązek informacyjny dotyczy również każdej innej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, jak miejsce zamieszkania czy współwłasność.

W przypadku zgłoszenia zbycia lub nabycia samochodu, można zrobić to na dwa sposoby. Tradycyjnie, podczas osobistej wizyty w urzędzie, lub online – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgłoszenie zbycia auta niezależnie, od formy i miejsca zgłoszenia, musi zawierać następujące informacje:

 1. Dane pojazdu  urząd musi być w stanie zidentyfikować pojazd, który zmienia właściciela. 
 2. Dane zbywcy  konieczne jest umieszczenie informacji o tym, kto sprzedaje auto. 
 3. Dane nabywcy  urząd musi wiedzieć, komu auto przekazano, ponieważ razem z pojazdem na nowego właściciela przechodzą też obowiązki związane z jego utrzymaniem. 

Co istotne, spadek jest jedyną formą przekazania własności pojazdu, która (z oczywistych względów) nie wymaga zgłaszania zbycia. Spadkobierca jest jednak zobowiązany zgłosić nabycie pojazdu, jeśli przyjmuje spadek, tak jak by to zrobił w każdej innej sytuacji.

Krok 1. Zawarcie umowy

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego:

poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i za nią zapłacić ustaloną cenę.

Dotyczy to również transakcji, której przedmiotem jest samochód. Warto mieć świadomość, że powszechnie funkcjonujące określenie "umowa kupna-sprzedaży" jest jedynie umowne – w Kodeksie cywilnym widnieje jedynie definicja umowy sprzedaży.

Umowę sprzedaży auta można skonstruować w dowolnej formie (nie ma ustalonego odgórnie wzoru), jednak należy przy tym uwzględnić kilka kluczowych informacji. Dokument ma być przede wszystkim czytelny i zrozumiały dla każdej ze stron:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dokładne informacje o stronach umowy (w przypadku osób fizycznych to imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery i serie dokumentu tożsamości, numery PESEL, a w przypadku osób prawnych nazwa firmy, siedziba, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP, REGON),
 • dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu (numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg),
 • informacje o warunkach umowy (ustalona cena auta, sposób, termin przekazania zapłaty, dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu),
 • wskazanie, która strona umowy poniesie związane z tym koszty,
 • godzina, w której podpisano umowę i przekazano samochód kupującemu,
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
 • podpisy każdej ze stron.

W tworzeniu treści umowy może pomóc Ci również generator umowy kupna-sprzedaży samochodu! To łatwy i szybki sposób, aby stworzyć ten ważny dokument i o niczym nie zapomnieć!

Krok 2. Urząd Skarbowy

Wizyta w urzędzie skarbowym czeka nabywcę auta. Zakup lub przyjęcie samochodu w rozumieniu polskiej ordynacji podatkowej oznacza powiększenie dobytku, a skoro się wzbogaciłeś, powinieneś też zapłacić podatek od wzbogacenia. Wraz z dokumentem sprzedaży i wypełnioną deklaracją PCC-3 należy udać się do najbliższego Urzędu Skarbowego. 

Na opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pojazdu kupujący ma 14 dni.

Przykład: Joanna kupiła używaną Mazdę 6, której wartość rynkowa została wyceniona na 10 000 zł. Po dokonaniu transakcji musiała uregulować podatek PCC w wysokości 2% od tej kwoty. Na konto urzędu skarbowego przelała zatem 200 zł (2% z 10 000 zł = 200 zł). 

Istnieją jednak sytuacje, w których nie ma konieczności wnoszenia opłaty w związku z PCC przy kupnie samochodu. Z opodatkowania zwolniony jest np. zakup pojazdu na fakturę, jeśli jego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, oraz gdy sprowadzono go z zagranicy (PCC dotyczy umów cywilnoprawnych zawartych tylko na terytorium Polski).

Poza tym PCC nie muszą płacić osoby, które kupiły samochód bezpośrednio z salonu. Wówczas VAT jest już wliczony w koszt zakupu auta. Dokładne zasady zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po zakupie pojazdu wyglądają następująco:

Rodzaj transakcji

Konieczność zapłaty podatku PCC

Zakup używanego samochodu od osoby prywatnej

Tak

Zakup samochodu na fakturę

Nie

Zakup samochodu od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą

Nie

Zakup nowego samochodu

Nie

Zakup samochodu o wartości poniżej 1000 zł

Nie

Zakup samochodu sprowadzonego z zagranicy

Nie

Zakup samochodu od obcokrajowca, gdy do transakcji doszło w Polsce

Tak

Zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Nie

Zakup samochodu w komisie, który jest jego właścicielem

Nie

Krok 3. Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania jest organem, który prowadzi rejestr wszystkich pojazdów w danym regionie. Dane, jakie zbiera i przetwarza, trafiają do ogólnopolskiej bazy CEPIK 2.0. Z niej korzystają wszystkie służby drogowe, jak ITD czy Policja. Ważne, żeby dane w niej zawarte były aktualne. 

W urzędzie powinien pojawić się zarówno sprzedający pojazd, aby zgłosić jego zbycie, jak i nabywca. Ten ostatni powinien zabrać ze sobą: 

 • umowę kupna-sprzedaży,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód tożsamości,
 • dokumenty związane z autem.

Będzie mógł dzięki temu zgłosić zakup oraz dokonać przerejestrowania pojazdu.

Krok 4. Ubezpieczyciel

Obowiązek wykupienia OC na pojazd ciąży na aktualnym posiadaczu auta, stąd każda zmiana właściciela wymusza zgłoszenie tego faktu do zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC. Ma to również znaczenie w przypadku egzekwowania należności za ubezpieczenie. Firma ubezpieczeniowa w pierwszej kolejności uda się do osoby figurującej w jej bazie danych jako właściciel. 

Na tę czynność sprzedawca ma tylko 14 dni. Zgłoszenia może dokonać, wypełniając i dostarczając ubezpieczycielowi odpowiedni formularz. Zwykle dostępny jest on na stronie internetowej towarzystwa. Koniecznie jest wówczas podanie takich danych, jak:

 • swoje dane osobowe,
 • dane osobowe nabywcy,
 • model, marka, numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer VIN,
 • okres obowiązywania polisy.

Warto także przedstawić ubezpieczycielowi umowę kupna-sprzedaży, na której widnieją wszystkie powyższe dane. Jeżeli sprzedający zaniecha tego obowiązku lub zrobi to po terminie, naraża się na windykację za wznowioną polisę czy drugą ratę składki. Nie ma oczywiście przeszkód, aby sprzedać samochód bez ważnej polisy OC, jednak jego nabywca nie może poruszać się po drogach dopóki nie wykupi nowej ochrony.

Zgłoszenie zbycia pojazdu – jakie dane uwzględnić?

Zgłoszenie zbycia samochodu to nic innego, jak pisemne oświadczenie, że przestaje się być właścicielem konkretnego auta. Polskie prawo zostawia pewną dowolność, jeśli chodzi o formę dokumentu, jednak najprościej jest skorzystać ze wzoru.

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (docx)

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pdf)

To oczywiście tylko jedna z opcji. Jeśli uwzględnisz wszystkie niezbędne dane, zgłoszenie możesz przygotować samodzielnie. Jako sprzedający pamiętaj zatem o następujących informacjach:

 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zameldowania zbywcy,
 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zameldowania nabywcy, 
 • marka i model pojazdu,
 • numer VIN,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie auta.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia sprzedaży pojazdu?

 Oprócz formularza zgłoszenia zbycia pojazdu będziesz potrzebować następujących dokumentów:

 • Skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie  czyli dokument, który potwierdza przeniesienie własności pojazdu na inną osobę, a więc umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny pojazdu lub fakturę VAT. Możesz zostać poproszony o okazanie oryginału.
 • Dokument potwierdzający tożsamość może to być dowód osobisty, paszport lub ważne prawo jazdy.
 • Karta pobytu jeśli jesteś cudzoziemcem.

Dokumenty możesz też wysłać pocztą na adres właściwego wydziału komunikacji. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w momencie, gdy pismo trafi do urzędu. 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w praktyce

Jak powiedzieliśmy, zgłoszenia sprzedaży można dokonać osobiście, ale równie dobrze bez wychodzenia z domu. Oto kilka praktycznych podpowiedzi dotyczących tej procedury.

Jak zgłosić sprzedaż pojazdu przez Internet?

Od kilku lat na stronie internetowej gov.pl możesz powiadomić o sprzedaży auta bez konieczności stawiania się w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym osobiście. Usługa jest całkowicie bezpłatna i bardzo prosta. Do zgłoszenia wystarczy Profil Zaufany, który można założyć i aktywować w banku, lub e-dowód.

Poniżej prezentujemy listę banków i instytucji, w których dostępne jest założenie Profilu Zaufanego. 

Jakie banki obsluguja profil zaufany

W celu zgłoszenia zbycia pojazdu należy wejść na zakładkę strony ePUAP dotyczącą zawiadomienia o zbyciu pojazdu i wybrać opcję “Załatw sprawę”. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza i dołączenia skanów będziesz mógł wysłać dokument przez Internet. Jako były właściciel pojazdu powinieneś otrzymać listowne zawiadomienie o odnotowaniu zmiany w ciągu kilkunastu dni.

Możesz również wejść bezpośrednio pod adres: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Zobaczysz krótki formularz, który przeprowadzi Cię przez wstępną weryfikację. Przygotuj skan dokumentu potwierdzającego zbycie auta. Formularz wygląda następująco:

zgłoszenie sprzedaży formularz 1

zgloszenie sprzedazy formularz 12

zgloszenie sprzedazy formularz 3

Po zalogowaniu Profilem Zaufanym pojawi się lista pojazdów, które są zarejestrowane na Twoje nazwisko. Obok nich widoczny będzie przycisk “Zgłoś zbycie pojazdu”. Wybierz pojazd, którego zbycie chcesz zgłosić, oraz załącz wymagane dokumenty.

Kiedy uzupełnisz informacje, powinien pojawić się przycisk “Wyślij zgłoszenie”. W niedługim czasie na Twoją skrzynkę ePUAP powinna się pojawić wiadomość z Urzędu, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). 

Jak zgłosić sprzedaż samochodu ubezpieczycielowi?

Była już o tym mowa, jednak warto przyjrzeć się temu, jak kontakt z ubezpieczycielem wygląda w praktyce. Sprzedaż samochodu można zgłosić stacjonarnie w placówce agenta ubezpieczeniowego danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub multiagenta, który tę firmę ubezpieczeniową obsługuje. 

Procedura zgłoszenia sprzedaży w zakładzie ubezpieczeń jest jeszcze prostsza niż formalności w wydziale komunikacji.

Kupując auto, masz prawo korzystać z polisy OC do końca jej trwania. Musisz jednak pamiętać o tym, że “kupiona” polisa nie przedłuża się automatycznie. To jedna z najczęstszych przyczyn braku polisy OC, co skutkuje karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Formularz

Adres e-mail

Adres pocztowy

https://www.allianz.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-ubezpieczeniu/zmiany-w-ubezpieczeniu-oc/zglaszam-sprzedaz-pojazdu,14782.htmlkomunikacja@allianz.plAllianz Polska ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
https://www.reso.com.pl/zbycie-pojazduumowyks@reso.com.pul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
https://beesafe.pl/kontakt-zglos-zmiane-w-umowie/reklamacje@compensa.plCompensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
bok@benefia.plAleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
reklamacje@compensa.pl
 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
sprzedaz.auta@concordiaubezpieczenia.plMałachowskiego 10, 61-129 Poznań.
https://www.ergohestia.pl/sprzedaz/ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
- gdy nabywcą jest firma - https://eins.pl/rejestracja-umowy-kupna-sprzedazy-przez-agenta-firma/
- gdy nabywców jest dwóch lub więcej - https://eins.pl/rejestracja-umowy-kupna-sprzedazy-przez-agenta-na-dwoch-wlascicieli/
- w pozostałych przypadkach - https://eins.pl/kupno-sprzedaz-pojazdu-2/
- gdy nabywcą jest obcokrajowiec - skan umowy na adres sprzedaznierezydent@eins.pl 
- w pozostałych przypadkach - wypowiedzenieoc@eins.pl.
EINS Sp. z o.o., ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa
https://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-indywidualne/samochod/sprzedaz-samochodu.htmlcentrumklienta@generali.plul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
https://hdiubezpieczenia.pl/obsluga-klientawypowiedzeniaoc@warta.plTowarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków,
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice.
 
korespondencja@interrisk.plInterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.
https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks#bok@link4.plPostępu 15, 02-676 Warszawa
https://form.uniqa.pl/ui/moto/uks
https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/pytania-i-odpowiedzi/informacje/sprzedaz-auta/
 
centrala@uniqa.pl
https://kontakt.ergohestia.pl/#/sprzedazpojazduul. Hestii 1 81-731 Sopot
https://www.ergohestia.pl/sprzedaz/serwis@proama.plul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa.
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/zglos-sprzedaz-przedmiotu-ubezpieczeniakontakt@pzu.plPZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
wypowiedzenia@tuw.pl (Można też wysłać maila na adres mailowy dowolnej placówki TUW)
https://tuz.pl/strefa-klienta/zglos-zbycie-pojazdu/centrala@tuz.plul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
info@ubezpieczeniapocztowe.plul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
https://form.uniqa.pl/ui/moto/ukscentrala@uniqa.plUNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
https://www.warta.pl/obsluga/zmiana-wlasnosciwypowiedzeniaoc@warta.pl
 
Grupa Warta ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa.
https://obsluga.wiener.pl/sprzedaz-pojazdu/policyInfokontakt@wiener.plCentrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa
https://kontakt.ergohestia.pl/#/sprzedazpojazdu

* Uniqa przejęła spółki firmy AXA w Polsce, więc jeśli chcesz wysłać formularz zbycia/nabycia pojazdu, musisz to zrobić przez stronę firmy Uniqa.

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu. Jakie ma konsekwencje?

Odpowiedzialność za transakcję kupna-sprzedaży samochodu ponoszą obie strony. Sprzedawca nie powinien martwić się problemami formalnymi, jeśli nabywca poważnie i rzetelnie podejdzie do swoich obowiązków, a więc w odpowiednim czasie zgłosi fakt zakupu do urzędu i w ciągu miesiąca przerejestruje pojazd. Co jeśli tak się nie stanie?

Jeśli samochód zostanie wykorzystany np. w celach przestępczych, dla organów ścigania to były właściciel auta wciąż będzie za niego odpowiedzialny! W końcu formalnie nie doszło do żadnej zmiany w tym zakresie. Podobnie jest w przypadku braku ważnej polisy OC na samochód.

Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odnotuje, że dany pojazd nie jest objęty obowiązkową ochroną, grzywną obarczy widniejącego w dokumentach właściciela pojazdu (czyli w praktyce sprzedawcę). Dlatego również zbywca musi pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności, aby przypadkiem nie zaszkodzić sobie samemu. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ kary za brak ważnego OC w 2023 roku mogą być naprawdę wysokie!

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu a ubezpieczenie OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że w Polsce po drogach porusza się nawet 200 tysięcy pojazdów bez ważnej polisy OC. Co istotne, brak ubezpieczenia OC oznacza, że kierowca jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom w ich mieniu lub zdrowiu w wyniku wypadku, który spowoduje.

Kierowca może być zobowiązany do:

 • pokrycia kosztów medycznych,
 • naprawy pojazdów,
 • uregulowania innych kosztów związanych z wypadkiem.

Według danych UFG, sprawcy wypadków i kolizji drogowych bez ważnej polisy OC mają do zwrotu średnio 20 tys. zł., a rekordzista musiał oddać ponad 2 mln zł! To tylko kilka powodów, dla których należy dokładnie rozważyć kwestie ubezpieczenia OC przy transakcji kupna-sprzedaży auta.

Jeśli kupujesz samochód z ważną polisą OC (a zwykle tak jest), możesz ją kontynuować lub zrezygnować i podpisać umowę z nowym ubezpieczycielem. 

Pamiętaj! Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i zaproponować Ci inne warunki od tych, które miał dotychczasowy właściciel pojazdu. Nie zawsze będą one korzystne!

Jeśli zdecydujesz się pozostać przy aktualnej umowie ubezpieczenia OC, miej na uwadze to, że nie przedłuży się ona automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu umowy. Powinieneś zatem zachować czujność i zadbać o ochronę na kolejny rok zanim upłynie termin aktualnej. Korzystną ofertę znajdziesz najszybciej dzięki porównaniu ofert kilkunastu największych towarzystw ubezpieczeniowych.

Internetowy kalkulator OC i AC to narzędzie, dzięki któremu wyszukasz atrakcyjne rozwiązania nie tylko co do obowiązkowej ochrony OC, ale także innych, dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, jak autocasco, assistance czy NNW. Jako sprzedawca także możesz skorzystać z porównywarki cen ubezpieczeń, jeśli masz na oku nowy samochód lub wręcz finalizujesz transakcję jego zakupu.

Oto przykładowa kalkulacja ubezpieczenia OC dla 40-letniej mieszkanki Wielunia, samochód: Citroen Picasso z 2016 roku, poj. silnika 1397 m3

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
412,00 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
535,00 zł rata od 187 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
639,00 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
650,00 zł rata od 373 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
659,21 zł rata od 388,94 zł
Balcia Insurance
412,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
535,00 złrata od 187.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
639,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
650,00 złrata od 373.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
659,21 złrata od 388.94 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z dnia 12.06.2023

Dzięki porównaniu cen i skorzystaniu z kalkulatora online na zakupie polisy OC zaoszczędziła ona prawie 250 zł.

Transakcja kupna-sprzedaży samochodu może być stresująca dla każdej ze stron umowy. Jeśli jednak zarówno sprzedawca, jak i kupujący podejdą do tego uczciwie i odpowiedzialnie, nie powinno być żadnych problemów. Choć zgłoszenie sprzedaży pojazdu wiąże się z szeregiem formalności, już wiesz, że można przejść przez nie bez szwanku. Wystarczy trochę uwagi i dokładna lektura.

Niezależnie od tego, czy kupujesz auto, czy właśnie je sprzedałeś i szukasz nowego modelu dla siebie  kwestia ubezpieczenia jest jedną z najważniejszych, o których powinieneś pomyśleć. Przekonaj się, ile Ty zaoszczędzisz na porównaniu cen ubezpieczycieli w kalkulatorze online!

Co warto wiedzieć?

 1. Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi zostać objęty ubezpieczeniem OC, a każdą zmianę właściciela należy zgłosić w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca rejestracji samochodu.
 2. Oprócz zgłoszenia zbycia w wydziale komunikacji sprzedaż pojazdu trzeba również zgłosić w zakładzie ubezpieczeń, w którym dla pojazdu wykupiono OC.
 3. Dotychczasowy właściciel zgłasza sprzedaż pojazdu, a kupujący fakt jego nabycia.
 4. Zgłoszenia zbycia muszą dokonać wszyscy właściciele figurujący w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli któryś z nich nie może zrobić tego osobiście w urzędzie, należy sporządzić pisemne upoważnienie do tej czynności.
 5. Zgłoszenia sprzedaży pojazdu należy dokonać w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty transakcji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Jaki jest czas na zgłoszenie zbycia pojazdu?

  Należy zgłosić zbycie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny lub wystawienia faktury VAT. Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w wyznaczonym terminie oznacza karę finansową.

 2. Dlaczego muszę zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu?

  W Polsce istnieje obowiązek rejestracji każdego dopuszczonego do ruchu pojazdu. Samochód musi być identyfikowalny, gdyż może służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Stanowi także majątek danej osoby, który podlega egzekucji komorniczej. Jeśli nie zgłosisz sprzedaży auta, a fotoradar zarejestruje nabywcę, mandat przyjdzie pod Twój adres. Złożenie zawiadomienia uchroni Cię przed tymi konsekwencjami.

 3. Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta. Jaka kara mi grozi?

  Za spóźnienie w zgłoszeniu sprzedaż auta grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł, więc warto je złożyć w terminie. 

 4. Czy w przypadku nabycia pojazdu też muszę to zgłosić?

  Tak. Zbycie pojazdu rodzi nieco innego obowiązki wobec Urzędu Skarbowego czy ubezpieczyciela, ale nadal trzeba to zgłosić. Przy każdym zbyciu lub nabyciu pojazdu trzeba to zgłosić do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy pojazdu. Sprzedający zgłasza zbycie w swoim urzędzie, a nowy właściciel pojazdu - w swoim.

 5. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela?

  Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.

 6. Gdzie znajdę wzór umowy kupna-sprzedaży?

  W celu stworzenia umowy możesz skorzystać ze specjalnego generatora online, ale równie dobrze możesz sporządzić ją samemu. Pamiętaj o tym, aby w jej treści znalazły się wymagane dane, jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • informacje o stronach umowy,
  • określenie przedmiotu umowy
  •  informacje o warunkach umowy,
  • wskazanie, która strona umowy poniesie związane z tym koszty,
  • godzina, w której podpisano umowę i przekazano samochód kupującemu,
  • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
  • podpisy każdej ze stron. 
 7. Czy grozi mi kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do ubezpieczyciela?

  Ustawa nie przewiduje sankcji za zaniedbanie tego obowiązku, jednak jeśli nie zgłosisz sprzedaży do Twojego zakładu ubezpieczeń, mogą Cię czekać nieprzyjemności. Ubezpieczyciel nie wie, czy nadal masz pojazd, czy nie. Gdy skończy się polisa, a nabywca też tego nie zgłosi, dostaniesz polisę automatyczną i będziesz musiał za nią zapłacić. Podobnie za raty, których nie zapłaci kupujący.