Kiedy dochodzi do wypadku z winy kierowcy samochodu, szkoda likwidowana jest z jego OC. Kiedy jednak to z winy rowerzysty dojdzie do zdarzenia drogowego, niekoniecznie jest to takie proste. Ubezpieczenie OC w Polsce dla rowerzystów nie jest obowiązkowe. Jeśli więc dojdzie do wypadku z rowerzystą, kierowca musi domagać się likwidacji szkody z ubezpieczenia AC lub jeśli takiego nie posiada – z kieszeni winnego. Ponadto, ubezpieczyciel będzie domagał się od rowerzysty zwrotu środków, co uchroni jego klienta przed utratą zniżek. 

Przyjaźń między entuzjastami czterech kółek a miłośnikami jednośladów od zawsze była trudną drogą, pełną wybojów. Konfrontacje obu tych grup w większości nie należą do przyjemnych, a kiedy sytuacja ma miejsce podczas wypadku lub kolizji, trudno jest znaleźć zadowalający konsensus. Najlepiej skupić się na prawie i uporządkować wszystko tak, aby poszkodowany otrzymał adekwatną pomoc, a sprawca odpowiedział za swój czyn. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Ubezpieczenie OC rowerzysty

W naszym kraju rowerzyści nie mają obowiązku posiadać ubezpieczenia OC.

Każdy użytkownik jednośladu może nabyć polisę jedynie dobrowolnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują klientom polisy dla rowerzystów, które w zależności od indywidualnych potrzeb obejmują konkretne aspekty:

Wykupienie przez rowerzystę ubezpieczenia OC gwarantuje ochronę w przypadku wyrządzenia komuś szkody materialnej oraz podczas zdarzenia drogowego. Dlatego, jeśli rowerzysta spowoduje kolizję (co zdarza się często), na skutek której uszkodzi auto poszkodowanego, to poszkodowany będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów naprawy od ubezpieczyciela rowerzysty.

Czytaj także: Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - 6 najlepszych ofert 

Wypadek z rowerzystą, który nie miał polisy OC

Z racji tego, że ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe dla użytkowników jednośladów, wielu z nich po prostu go nie wykupuje. Nie jest to jednak żadne usprawiedliwienie i cykliści, tak jak inne pojazdy mechaniczne, odpowiadają za spowodowane szkody, co jasno wynika z kodeksu cywilnego.

„Jeśli rowerzysta nie ma polisy OC i dojdzie z jego winy do wypadku, to w takiej sytuacji odpowiada za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego ponosi on osobistą odpowiedzialność całym swoim majątkiem” – mówi Stefania Stuglik, specjalista do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Najprościej rzecz ujmując - za wyrządzone szkody musi zapłacić z własnej kieszeni (jeśli oczywiście przyzna się do winy, lub tak orzeknie policja). Należy więc przedstawić dowód winy rowerzysty – orzeczenie policyjne lub orzeczenie sprawcy oraz kosztorys napraw. Trzeba jednak pamiętać, że rowerzysta także ma prawo do powołania rzeczoznawcy. Będzie on mógł zanegować koszty, w efekcie czego proces likwidacji szkody może znacznie się przedłużyć.

Kierowca może domagać się pokrycia kosztów naprawy u swojego ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia AC. Jeśli taki rodzaj polisy został wykupiony, poszkodowany najpierw uzyska zwrot kosztów naprawy, a następnie towarzystwo ubezpieczeniowe wystąpi z regresem ubezpieczeniowym przeciwko rowerzyście, który zawinił.

WAŻNE! W przypadku AC - nawet kiedy otrzymasz odszkodowanie, to do czasu odzyskania przez ubezpieczyciela odszkodowania od rowerzysty, stracisz zniżki za bezszkodową jazdę. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel nie ma obowiązku podawania rowerzysty do sądu.

Co, jeśli ubezpieczyciel nie odbierze wypłaconego Ci odszkodowania? Wówczas stracisz zniżkę z AC.

Sprawca wypadku nie ma OC i jest w trudnej sytuacji materialnej, co wtedy?

Nawet jeśli sąd orzeknie bezwzględną winę rowerzysty i nakaże pokrycie kosztów szkody, trzeba liczyć się z tym, że spodziewane środki wcale tak szybko nie muszą pojawić się na naszym koncie bankowym. Jeśli cyklista ma trudną sytuację materialną, mimo wszystko mamy prawo domagać się pokrycia szkód na drodze sądowej.

Warto jednak pamiętać, że sprawa taka nie leży w zakresie usług UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się szkodami spowodowanymi przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rower z kolei jest pojazdem, ale w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie jest pojazdem mechanicznym.

Ubezpieczenie OC dla rowerzysty – gdzie znaleźć?

Jak widać polisa OC gwarantuje uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji, w przypadku zdarzenia drogowego. Nawet jeśli prawo nie nakazuje wykupienia takiego rodzaju polisy – warto to zrobić. Często ubezpieczenie dla rowerzysty to polisa dołączona jako umowa dodatkowa do na przykład polisy mieszkaniowej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie pozostają obojętne na  potrzeby swoich klientów. Wiele z ofert ubezpieczycieli jest skierowana właśnie do entuzjastów dwóch kółek. Wśród produktów ubezpieczenia roweru i rowerzysty znaleźć można rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Dostępne na rynku propozycje różnią się od siebie zakresem ochrony, ale każda z nich pozwala chronić zdrowie, życie i sam sprzęt.