Wielu kierowcom wydaje się, że mając ubezpieczenie OC, są chronieni w każdej sytuacji. Nic bardziej mylnego. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia w przypadku stłuczki dwóch samochodów jednego właściciela, szkody ekologicznej, czy zniszczenia bagażu. W jakiej jeszcze sytuacji musisz liczyć się z decyzją odmowną? Przeanalizowaliśmy temat w poniższym artykule.

Doszło do stłuczki, kolizji lub wypadku. Zgłaszasz szkodę do ubezpieczyciela i czekasz na wypłatę środków. W idealnym scenariuszu sprawa zakończy się dokładnie tak, jak planujesz. Życie i prawo bywa jednak mocno zasadnicze, a towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie o tym wiedzą.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Ubezpieczyciel ma 30 dni (licząc od dnia zgłoszenia szkody) na wypłatę odszkodowania. W tym czasie zgłoszona sytuacja zostanie dokładnie przeanalizowana. Może zdarzyć się tak, że decyzja będzie odmowna, istnieją bowiem przypadki, w których zwrot polisy OC nie będzie Ci się należał. Warto o tym pamiętać, przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa. Nawet jeśli Polak mądry po szkodzie, to dobrze jest się zabezpieczyć przed nieprzyjemną sytuacją.  

Wyłączenia w ubezpieczeniu OC

To jeden z tych elementów dokumentu OWU, na który warto szczególnie zwrócić uwagę. Świadomość ryzyk wyłączonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela, to najprostsza droga do uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji. Podczas oceny danego zdarzenia drogowego ubezpieczyciel powoła się na dokumentację OWU, którą wcześniej wraz z umową zatwierdziłeś i podpisałeś. Jeśli więc nie poświęcisz wystarczającej uwagi na przeczytanie umowy, może okazać się, że w sytuacji „podbramkowej” musisz liczyć jedynie na zasobność własnej kieszeni.

Czego nie obejmuje ochrona OC?

Wyłączenia odpowiedzialności OC ubezpieczyciela określa art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Te sytuacje to:

 • uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia wyrządzone przez kierującego właścicielowi pojazdu,
 • szkody wyrządzone pojazdem w innym pojeździe, gdzie oba należą do tej samej osoby, 
 • utrata drogocennych rzeczy - biżuterii, dokumentów, gotówki, papierów wartościowych itd.,
 • zniszczenie i skażenie środowiska. 

W każdej innej sytuacji jeśli wyrządzisz komuś szkodę w mieniu lub na osobie w związku z ruchem Twojego pojazdu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Czy to oznacza, że Ty nie zapłacisz? O nie. 

Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i regres ubezpieczeniowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie w sytuacji, kiedy odpowiada to względom słuszności. To jednak nie oznacza, że możesz dowolnie szaleć na drodze, bo masz OC lub AC. Owszem, ubezpieczyciel pokryje szkodę, ale zaraz potem zwróci się do Ciebie o zwrot pieniędzy z odszkodowania. Nazywa się to regresem ubezpieczeniowym. W jakich sytuacjach będzie trzeba oddać kasę?

 •       Prowadzenie pod wpływem alkoholu i środków odurzających – chociaż trudno już zliczyć ilość kampanii społecznych uczulających na nie wsiadanie za kółko po alkoholu, to wciąż borykamy się tym ogromnym problemem. W przypadku prowadzenia pod wpływem, największym ostrzeżeniem powinno być ryzyko utraty zdrowia i życia. Jeśli jednak argument ten nie jest wystarczający – warto możliwości odmowy wypłaty środków przez ubezpieczyciela. Jeśli podczas wypadku lub kolizji będą jacyś poszkodowani - TU wypłaci odszkodowanie, ale następnie zwróci się do Ciebie z regresem, żądanie zwrotu kosztów.
 •       Zniszczenie bagażu - Ubezpieczyciel nie odpowiada za bagaż lub przesyłki przewożone za opłatą, np. przesyłki kurierskie. Za powstałą szkodę odpowiedzialny jest sam właściciel.
 •       Ucieczka z miejsca zdarzenia – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu z polisy OC, ale podobnie tak, jak w przypadku prowadzenia pod wpływem – następnie będzie domagał się zwrotu środków (regres ubezpieczeniowy). Ucieczka z miejsca zdarzenia to jeden z najgorszych pomysłów, na jakie można wpaść podczas zdarzenia drogowego. Policja w większości przypadków odnajduje sprawców wypadku, a wtedy konsekwencje są dużo bardziej nieprzyjemne.
 •       Brak ważnego badania technicznego – w tej sytuacji należy mieć na uwadze fakt, że sam brak badań nic jeszcze nie oznacza. Brak ważnego badania OC nie stanowi przeszkody do likwidacji szkody. Największe znaczenie dla zdarzenia ma fakt, w jakim stopniu stan samochodu przyczynił się do powstałych szkód.
 •       Utrata przedmiotów wartościowych - Jeśli podczas wypadku zginie gotówka, biżuteria lub inne wartościowe przedmioty, ubezpieczyciel sprawcy nie weźmie na siebie odpowiedzialności. Istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania, jednak wyłącznie na drodze cywilnej od sprawcy szkody.
 •       Zakres terytorialny polisy – jeśli dojdzie do szkody w kraju, w którym polisa nie obejmuje terytorium – ubezpieczenie nie zostanie wypłacone.
 •       Kwota odszkodowania jest określona powyżej sumy gwarancyjnej – może zdarzyć się tak, że podczas wypadku drogowego poszkodowanych jest 20 osób, które jechało autobusem, a każda szkoda zalicza się do bardzo poważnej. Chociaż suma gwarancyjna OC wydaje się wystarczająca, to jeśli przekroczy ona ustalony próg – ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty.

Decyzja odmowna ubezpieczenia OC, co zrobić?

Jeśli otrzymasz odmowę wypłaty OC, masz prawo się z nią nie zgodzić. Jednak, aby odwołać się od decyzji ubezpieczyciela potrzebne będzie odpowiednie przygotowanie.

Na początek dowiedz się, co stanowiło przyczynę odmowy. Ubezpieczyciel jasno i precyzyjnie musi określić, na jakiej podstawie odmówił Ci wypłaty odszkodowania. Jeżeli uda Ci się udowodnić, że ta podstawa jest błędna, masz szanse na zmianę orzeczenia.

Następnie postaraj się zgromadzić dokumentację przemawiającą na Twoją korzyść, a w uzasadnieniu powołaj się na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jeśli jest to możliwe, odpowiedz na każdy argument ubezpieczyciela, ustosunkuj się do niego. Kluczowe znaczenie dla przebiegu sprawy ma przyczyna, dla której otrzymałeś odmowę. Niezależnie jednak od tego powodu, nie czekaj na ostatni moment z odwołaniem. W przypadku OC czas, jaki Ci na to przysługuje, to 3 lata.

Zamierzone zakończenie sprawy możesz uzyskać, powołując się na ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy. Jeśli odmowa wypłaty OC okaże się bezpodstawna – orzeczenie specjalisty to bardzo mocny argument w sprawie.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na swoje roszczenie (w ciągu 30 dni) albo ubezpieczyciel nie poinformuje cię o wydłużeniu czasu na odpowiedź (do 60 dni), to odwołanie uznaje się za zaakceptowane.

Czytaj więcejJak napisać skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Czy skarga do Rzecznika to dobry pomysł?

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela nie przyniosło zamierzonego skutku? Pamiętaj, że poszkodowanemu przysługują dwie możliwości skorzystania z pomocy Rzecznika Finansowego.

W takiej sytuacji możesz złożyć bezpłatne wniosek do Rzecznika o interwencję, ale dopiero w momencie, kiedy została wyczerpana droga odwoławcza.

Rzecznik może złożyć tak zwany istotny pogląd. Jest to materiał opiniodawczy o charakterze pomocniczym.  Choć dla sądu nie jest wiążący, to w uzasadnieniu orzeczenia, sąd powinien ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych.

Warto jednak podkreślić, że Rzecznik Finansowy nie będzie Twoim obrońcą, a jedynie mediatorem w sporze. Zadaniem urzędu jest znalezienie drogi do wspólnego porozumienia i decyzji zadowalającej obie strony sporu.

Polubowne rozwiązanie sporu

Jeśli osobie poszkodowanej zostanie odmówiona wypłata odszkodowania, można rozważyć opcje polubowne, jakimi jest skierowanie sprawy do sądu mediacyjnego, czy skierowanie sprawy do mediacji. Instytucje te starają się, aby znaleźć porozumienie na drodze sporu pomiędzy podmiotem, a ubezpieczycielem. Postępowanie jest działaniem w pełni niezależnym, dlatego nie wymaga ona wcześniejszej interwencji.

Koszt wniosku o polubowne rozwiązanie sporu to 50 zł.

Ubezpieczyciel nie chce wypłacić OC, czy wniesienie sprawy do sądu pomoże?

Przede wszystkim licz się z faktem, że postępowanie sądowe zazwyczaj trwa długo i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Niekiedy jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują fakt obawy klienta przed batalią sądową. W takiej też sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika. Zakład ubezpieczeniowy jest przygotowany na ewentualność spotkania się przed organem sprawiedliwości i dysponuje pomocą prawną na najwyższym poziomie. Warto o tym pamiętać, przygotowując się do konfrontacji.

Jeśli jednak wszelkie drogi odwołania zawiodły, a jesteś pewien swoich racji – takie ryzyko może się opłacić.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia OC, ale tylko w określonych Ustawą przypadkach
 2. W pozostałych przypadkach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i pokryje szkody, ale zażąda od Ciebie zwrotu pieniędzy.
 3. Masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, jeżeli się z nią nie zgadzasz i masz ku temu solidne podstawy.
 4. Jeśli odwołanie nie poskutkowało lub zostało zignorowane, możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego, lub wejść na drogę sądową.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Czy mam możliwość wglądu do dokumentacji, w której zawarta jest decyzja odmowna?

  Odmowna decyzja ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania, musi być oczywiście uzasadniona, a Ty masz prawo do wglądu w dokumentację, która stanowi takie uzasadnienie. Przedstawione argumenty masz prawo podważyć i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

 2. Czy jeśli podczas zdarzenia drogowego kierowca był pod wpływem alkoholu, została mu odmówiona wypłata z ubezpieczenia OC, to w dalszym ciągu może liczyć na polisę AC?

  W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych np. AC, ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkody, które spowodowałeś, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy leków, które miały wpływ na powstałą szkodę.

 3. Czy w każdej sytuacji 3 lata to umowny termin przeznaczony na odwołanie się od decyzji?

  Jeśli doszło do wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat, a kiedy szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego – 10 lat, od momentu uzyskania decyzji ubezpieczyciela. Poszkodowany ma więc całkiem sporo czasu na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela.