Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa zakres ochrony AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jego zasady są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dokładnie się z nimi zapoznaj przed podpisaniem umowy autocasco z ubezpieczycielem.

OWU AC zawiera m.in. wyjaśnienie definicji ubezpieczeniowych, zakres likwidacji szkód czy listę wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W dokumencie znajdują się również istotne informacje o sumie ubezpieczenia, udziale własnym i amortyzacji części, które mogą znacząco wpłynąć na wysokość wypłaconego odszkodowania.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Sprawdź definicje znajdujące się w OWU AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego zakres każde towarzystwo ubezpieczeniowe może określić indywidualnie. W efekcie definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Przed zakupem AC należy się z nimi dokładnie zapoznać, aby w przyszłości uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania.

Poznaj przykłady definicji ubezpieczeniowych:

 • Niektórzy ubezpieczyciele określają definicję młodego i niedoświadczonego kierowcy. w Link4 jest to osoba do 24 roku życia, która ma prawo jazdy krócej niż rok. Z kolei, w Avivie są to osoby poniżej 26 lat. W tym towarzystwie jeśli przy zawarciu umowy AC ubezpieczający nie zadeklaruje, że tego typu użytkownik będzie korzystał z pojazdu i spowoduje szkodę, z odszkodowania zostanie potrącony udział własny w wysokości 2000 zł.
 • Ubezpieczyciele różnie definiują również pojęcie bagażu samochodowego, czyli wyposażenia oraz przedmiotów znajdujących się wewnątrz auta. Np. OWU PZU zawiera ich szczegółową listę, a Aviva ogólnie rozgranicza je na wyposażenie dodatkowe i fabryczne.

Ogranicz lub rozszerz zakres ochrony ubezpieczenia AC

Zakres ochrony OC jest taki sam w każdym towarzystwie, ponieważ reguluje go ustawa. Natomiast kupując AC, należy świadczenia dopasować do indywidualnych potrzeb. W tym celu dokładnie sprawdź w OWU:

 1. Rodzaje szkód – może się okazać, że masz do czynienia z AC mini, czyli autocasco o ograniczonym zakresie, które najczęściej działa tylko w razie kradzieży lub całkowitej utraty pojazdu w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru, ale nie chroni auta, gdy dojdzie do wypadku. W OWU ubezpieczyciele określają również, przed jakimi siłami natury chroniony jest samochód (np. uderzenie pioruna, grad, huragan, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawina).
 2. Ubezpieczenie bagażu i innych przedmiotów – sprawdź w OWU listę przedmiotów znajdujących się wewnątrz samochodu (np. sprzęt elektroniczny i sportowy, odzież, płyty DVD, wózki i chodziki dziecięce), za których utratę otrzymasz odszkodowanie z AC. Dowiedz się również, czy konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie szyb i opon.
 3. Zakres terytorialny – przemyśl, czy będziesz podróżował samochodem za granicę. Jeśli tak to sprawdź, czy oprócz Polski AC zadziała również w Europie. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają rozszerzenia ochrony przed kradzieżą za dopłatą składki na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Zapoznaj się z zasadami kontroli samochodu przez ubezpieczyciela

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo do oględzin samochodu, czyli sprawdzenia przez rzeczoznawcę na miejscu, czy informacje o stanie technicznym pojazdu podane przez klienta są zgodne z prawdą. Zasady kontroli szczegółowo określa w OWU np. Allianz, który ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia AC, gdy:

 • osoba ubezpieczająca samochód nie przedstawi go do kontroli rzeczoznawcy w ciągu czterech dni od zawarcia umowy we wcześniej ustalonym terminie,
 • osoba ubezpieczająca samochód odmówi przeprowadzenia kontroli przez rzeczoznawcę,
 • umówienie się z osobą ubezpieczającą pojazd na przeprowadzenie kontroli jest niemożliwe pomimo trzykrotnej próby kontaktu ze strony Allianz.
Przykład: Andrzej zakupił w kalkulatorze rankomat.pl ubezpieczenie AC w Allianz. Następnie ubezpieczyciel skontaktował się z nim w celu przeprowadzenia kontroli samochodu. Spotkanie z rzeczoznawcą zostało umówione w czwartek na godzinę 18:00. Niestety tuż przed jego rozpoczęciem nagle zachorowało dziecko Andrzeja, który musiał zawieźć je do lekarza.

Natychmiast po zakończeniu wizyty Andrzej zadzwonił do towarzystwa z wyjaśnieniem i poprosił o wyznaczenie kolejnego terminu. Gdyby nie poinformował Allianz, umowa ubezpieczenia OC mogłaby zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.

Poznaj listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w OWU AC

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ochrona ubezpieczenia AC nie zadziała. Dlatego przed zakupem autocasco należy się z nimi zapoznać w OWU. Oto kilka przykładów:

 • Link4 nie wypłaci odszkodowania w przypadku kradzieży znajdującego się w samochodzie bagażu podręcznego lub fotelika dziecięcego, jeżeli sprawca nie pozostawił śladów włamania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dojdzie do rozboju (np. przedmioty zostaną skradzione w wyniku gróźb złodzieja z użyciem noża).
 • Link4 również nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia, jeżeli jest to jedyna szkoda. Jednak wyjątkiem jest sytuacja, w której oprócz opon podczas zdarzenia ucierpiały również inne części.
 • Ergo Hestia pokryje koszty naprawy uszkodzonej szyby. Wyjątek stanowią zniszczone jej poza konstrukcyjne elementy jak np. folia antywłamaniowa i przyciemniająca lub listwy ozdobne oraz osłonowe.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa listę wyłączeń odpowiedzialności w OWU. Najczęściej ubezpieczyciele odmawiają ochrony w ramach ubezpieczenia AC, jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie, pod wpływem alkoholu, w wyniku rażącego niedbalstwa, używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem czy gdy samochód nie ma ważnego badania technicznego.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Wybierz wariant likwidacji szkody

W ubezpieczeniu AC szkodę można zlikwidować w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest metoda warsztatowa (serwisową), w której nie otrzymasz odszkodowania w formie pieniędzy. Samochód trafi do dowolnie wybranego przez Ciebie warsztatu (możesz wybrać np. Autoryzowaną Stację Obsługi lub punkt współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym), który następnie rozliczy się z ubezpieczycielem.

Z kolei, jeśli wybierzesz metodę kosztorysową, otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia AC w formie pieniędzy. Jeśli doszło do szkody częściowej, wypłacona kwota powinna wystarczyć na naprawienie uszkodzonego auta. Musisz ją zorganizować samodzielnie w wybranym warsztacie.

Dopasuj sumę ubezpieczenia AC, aby nie stracić na wypłacie odszkodowania

Warto zwrócić uwagę w OWU na udział własny (zwany również franszyzą redukcyjną), czyli część wartości szkody określoną kwotowo lub procentowo, którą będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Kolejnym jest amortyzacja części, a więc poziom ich zużycia rosnący wraz z okresem eksploatacji pojazdu, o który towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszy wysokość odszkodowania. Aby tego uniknąć, warto zakupić autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia.

Ponadto warto również wybrać autocasco z odnawialną sumą ubezpieczenia zamiast redukcyjnej, czyli możliwością zgłoszenia kilku szkód w roku bez obniżania jej wysokości. Taka opcja jest możliwa np. w Warcie.

Przykład: Marek i Emil w podobnym okresie zakupili AC z opcją amortyzacji części, ale z innymi wariantami sumy ubezpieczenia.

Marek wybrał zmienną i redukcyjną sumę ubezpieczenia, aby zmniejszyć wysokość składki. Niestety zgłosił likwidację dwóch szkód, które obniżyły sumę ubezpieczenia o 30 000 zł. Jednak znacznie boleśniejszym ciosem okazała się kradzież auta pod koniec roku. W efekcie zgodnie z zapisami w OWU ubezpieczyciel wypłacił Markowi znacznie niższe odszkodowanie niż wartość utraconego samochodu.

Z kolei, Emil zakupił AC ze stałą i odnawialną sumą ubezpieczenia. Na początku roku po stłuczce zlikwidował szkodę w kwocie 5000 zł, ale suma ubezpieczenia nie została o nią pomniejszona. Niestety po upływie kolejnych sześciu miesięcy samochód został skradziony. Jednak wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie umożliwiło Emilowi zakup auta podobnej klasy.

Sprawdź, kiedy ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia AC

Towarzystwo ubezpieczeniowe może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia AC ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

 • zmieniłeś sposób użytkowania pojazdu – np. wypożyczyłeś auto jako rekwizyt na plan filmowy lub uczestniczyłeś nim w rajdach samochodowych,
 • zataiłeś osoby lub okoliczności, które zwiększają ryzyko powstania szkody – np. nie podałeś danych młodego i niedoświadczonego kierowcy będącego głównym użytkownikiem samochodu, czy używasz auta do płatnego przewozu przesyłek,
 • rozbudowałeś pojazd – poprzez montaż podnoszonego dachu sypialnego,
 • nie zapłaciłeś w terminie raty AC – pomimo wysłania przez towarzystwo ubezpieczeniowe wezwania do zapłaty.

Zweryfikuj, czy po szkodzie możesz samodzielnie naprawić samochód za granicą?

Duża część towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza w OWU AC zapis, że naprawa uszkodzonego za granicą samochodu wymaga ich zgody. Wyjątkiem usunięcia powstałych usterek przed zgłoszeniem szkody może być limit kwotowy (np. w Generali 1000 euro, a w Warcie 1500 euro), oraz jedynie w zakresie umożliwiającym bezpieczną jazdę autem.

Natomiast jeśli koszt naprawy samochodu przekracza limit określony w OWU, można ją wykonać jedynie za zgodą ubezpieczyciela. Inaczej towarzystwo ich nie pokryje. Po powrocie do Polski rzeczoznawca oceni, czy naprawa uszkodzonego auta była zasadna. Pamiętaj, aby zachować wszystkie faktury i rachunki (np. za holowanie pojazdu do warsztatu), które będą stanowić potwierdzenie poniesionych wydatków.

Zapoznaj się z zasadami płatności w OWU AC

Możesz poprosić towarzystwo ubezpieczeniowe, aby objąć samochód ochroną jeszcze przed zapłaceniem składki czy pierwszej raty AC. Wówczas w umowie zostanie określona nowa data płatności.

Jeśli nie będziesz opłacał składek w terminie, ubezpieczyciel może wysłać Ci wezwanie do zapłaty. Jeśli nie uregulujesz zaległości w ciągu 7 dni od jego dostarczenia, umowa AC wygaśnie na podstawie art. 814 ust. 3 Kodeksu cywilnego.

Jeśli rozkładasz płatność za AC na cztery raty i już po pierwszej z nich zostanie orzeczona szkoda całkowita samochodu po wypadku, najpóźniej w dniu wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania będziesz musiał uregulować trzy pozostałe.

Co warto wiedzieć?

 1. Zakres ochrony AC każdy ubezpieczyciel określa indywidualnie w OWU.
 2. Przed podpisaniem umowy AC należy dokładnie zapoznać się z zapisami OWU.
 3. OWU AC zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 4. W OWU AC znajduje się lista przyczyn, z których ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OWU AC

 1. Ile może wynieść udział własny w szkodzie?

  Każdy ubezpieczyciel w OWU AC może indywidualnie określić procentowo lub kwotowo udział własny w szkodzie. Np. w Uniqa przy uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu wynosi 10%, a przy kradzieży 500, 1000 lub 2000 zł.

 2. Jak eksploatacja pojazdu wpływa na amortyzację części?

  Każdy ubezpieczyciel w OWU AC indywidualnie może określić poziom amortyzacji części w zależności od okresu eksploatacji pojazdu. Np. w Link4 wynosi:

  • 1 rok – 15%,
  • 2 lata – 20%.
  • 3 lata – 35%,
  • 4 lata – 40%,
  • 5 lat – 45%,
  • 6 lat – 50%,
  • 7 lat – 50%,
  • 8 i więcej lat – 55%.
 3. Co to jest franszyza integralna?

  To wartość określona w OWU AC kwotowo, powyżej której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę. Np. jeśli wynosi 1000 zł, a uszkodzenia samochodu wynoszą 700 zł, to ubezpieczyciel ich nie pokryje i musi to zrobić właściciel pojazdu z własnej kieszeni.

 4. Czy można użyć części oryginalnych do naprawy samochodu?

  To zależy od zapisów w OWU AC. Zakup autocasco z naprawą przy użyciu zamienników jest tańszy niż części oryginalnych.