Kierowcom, którzy nie posiadają ważnej polisy OC grożą dużo poważniejsze konsekwencje niż tylko kara nałożona przez UFG. Za spowodowane szkody muszą oni płacić z własnej kieszeni. A koszty te mogą być naprawdę duże...

Ubezpieczenie OC chroni nie tylko własność, ale również osobę poszkodowaną przez Ciebie w wypadku. Ustawowa wysokość sum gwarancyjnych, czyli limity, do których firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie to:

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów
 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,

 • w przypadku szkód na mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

W historii ubezpieczeniowej zdarzały się sytuacje, w których wypłacone odszkodowanie było wyższe od sum gwarancyjnych. Wtedy sprawca pozostałe koszty pokrywa sam. Wyobraź sobie, jakie konsekwencje spowodowania wypadku czekają tych kierowców, którzy nie posiadają ochrony w OC.

Jaką karę za brak OC można otrzymać od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Brak obowiązkowej polisy OC jest w Polsce karany. Nie wszyscy płacą jednak tyle samo. Wysokość grzywny uzależniona jest dwóch czynników: rodzaju pojazdu oraz okresu, w którym pozostawał on bez ważnego ubezpieczenia.

Wysokość kary w zależności od posiadanego pojazdu:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość kary w zależności okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

 • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej,

 • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej,

 • powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej.

Sprawdź: Kary za brak OC w 2017 roku

Co Ci grozi za brak OC podczas kontroli drogowej?

Jeśli zostaniesz zatrzymany choćby do rutynowej kontroli drogowej, policjant szybko, za pomocą Internetu sprawdzi, czy Twój pojazd jest ubezpieczony. Dlatego nie musisz się już obawiać odebrania dowodu rejestracyjnego, jeżeli brak polisy wynika wyłącznie z Twojego niedopatrzenia (np. dokument został w domu). Nie powoduje to jednak uchylenia sankcji za brak dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC – otrzymasz mandat w wysokości 50 zł.

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany przez policję bez ważnego OC i okaże się, że nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia, samochód zostanie mu zabrany do czasu uregulowania wszystkich należności. Auto zostanie odholowane na parking, a kosztami holowania i opłatą za parking zostanie obciążony właściciel pojazdu.