Wojna w Ukrainie trwa. Wielu Polaków organizuje pomoc zarówno tu na miejscu, jak i za naszą wschodnią granicą. Kierowcy przewożą uchodźców, na miejscu pracują dziennikarze i organizacje humanitarne. Warto jednak wiedzieć, że aktualnie żadne ubezpieczenie na terenie Ukrainy nie zadziała.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zapewniają ochrony na terenach ogarniętych wojną. Przyjrzeliśmy się, jakie dokładnie zapisy w tym zakresie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w jakich przypadkach nie można liczyć na pomoc ubezpieczyciela i co się z tym wiąże.

Wojna na Ukrainie – co komunikuje polskie MSZ?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w momencie wybuchu wojny w Ukrainie opublikowało komunikat odradzający wszystkie podróże do tego kraju, który obowiązuje do odwołania. Obywatele polscy, którzy przebywają za wschodnią granicą, powinni natychmiast wrócić do kraju.

Niemniej, ci którzy zdecydowali się pozostać na terenie Ukrainy powinni stosować się do następujących zasad:

 • należy zarejestrować się w systemie Odyseusz,
 • z uwagą śledzić komunikaty MSZ oraz innych rządowych placówek,
 • nosić przy sobie dokumenty i gotówkę,
 • posiadać wodę i prowiant na ewentualną drogę,
 • mieć naładowany telefon i powerbank,
 • pobrać na telefon mapę Ukrainy,
 • zatankować samochód do pełna,
 • zapisać w telefonie najważniejsze namiary kontaktowe (ambasada i konsulty polskie w Ukrainie).

Koszty leczenia w Ukrainie – kto je pokrywa?

Ukraina póki co nie należy do Unii Europejskiej. Oznacza to, że na jej terenie nie można skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Za wszystkie koszty leczenia należy zatem zapłacić samodzielnie. Zalecany jest zatem zakup ubezpieczenia turystycznego, który pokryje ewentualne opłaty.

Wojna a ubezpieczenie turystyczne. Czy polisa zadziała?

Ubezpieczyciele zdaja sobie sprawę, że pobyt na terenach ogarniętych wojną jest wysokim ryzykiem. W związku z tym ochrona ubezpieczeniowa nie jest świadczona tam, gdzie prowadzone są działania zbrojne, ale też gdzie zdarzają się wszelkie zamieszki, rozruchy uliczne czy dochodzi do ataków terrorystycznych.

Działania wojenne są wyłączeniem generalnym. Dokładny zapis poszczególnych towarzystw podajemy poniżej:

 • Allianz-  z ochrony wyłączone są tereny bezpośrednich działań wojennych o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym;
 • Axa– z ochrony są wyłączone podróże, do których doszło po opublikowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ostrzeżenia przed wjazdem do danego kraju o najwyższym stopniu;
 • Europa Ubezpieczenia – ochroną nie są objęte zdarzenia powstałe na skutek lub w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu;
 • Generali –  ochroną nie będzie objęty świadomy wyjazd do miejsc objętych działaniami wojennymi oraz aktami        terroru, w tym również wyjazd do krajów, co do których w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegało komunikatem „MSZ odradza podróże, które nie są konieczne” lub „MSZ      odradza wszelkie podróże”;
 • Nationale-Nederlanden - wyłączeniem ochrony są zdarzenia, do których dojdzie wskutek wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych; aktywnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy lub w aktach terroru;
 • Proama – ubezpieczeniem się są objęte zdarzenia powstałe wskutek aktywnego udziału w rozruchach, niepokojach społecznych, zamieszkach, strajkach, sabotażach, pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru;
 • Signal Iduna -  ochroną nie jest objęty pobyt w krajach, w których ogłoszono stan wojenny oraz są prowadzane działania wojenne, a także aktywny udział w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, bójkach, atakach terrorystycznych oraz wojnie;
 • Wiener - ochronie nie podlega podróż w miejsca prowadzenia działań wojennych i stanu wyjątkowego.

Wyjątkowe sytuacje, czyli kiedy polisa może zadziałać w razie wojny?

Niektórzy ubezpieczyciele przewidują wyjątki od powyższych zapisów w OWU. Jest nią nagłe zaskoczenie ubezpieczonego wojną (wyjechał jeszcze zanim działania zbrojne się zaczęły) lub klauzula od nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru (do takiej sytuacji doszło, w kraju który nie jest uważany za kierunek wysokiego ryzyka).

Takie rozwiązanie przewidują:

 • Allianz - klauzula nieoczekiwanych Działań wojennych lub Aktu terroru – ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i zapewni odszkodowanie w ramach NNW, jeśli do wypadku doszło na skutek nieoczekiwanych działań wojennych lub nieoczekiwanych aktów terroru w trakcie pobytu na terytoriach należących do strefy geograficznej, która została określona w OWU, Allianz ponosi odpowiedzialność przez okres nie dłuższy niż siedem dni, licząc od daty zajścia;

 • Europa Ubezpieczenia – ochrona zostanie udzielona, jeśli ubezpieczony został niespodziewanie dotknięty działaniami wojennymi;
 • Generali ubezpieczenie można rozszerzyć za dodatkową składką o pasywny udział w wojnie albo aktach terroru;
 • Proama - klauzula niespodziewanej wojny albo aktu terroru – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek działań wojennych albo aktów terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu na terytorium danego kraju, jednak maksymalnie do 7 dnia, licząc od daty zajścia aktu terroru albo daty nagłego wybuchu wojny;
 • Signal Iduna - ochrona ubezpieczeniowa istnieje w przypadku, gdy podczas podróży ubezpieczony został niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi.
UWAGA! Wielu ubezpieczycieli nie obejmowało klauzulą od nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru Ukrainy (całego państwa lub obwodów donieckiego i ługańskiego). Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć jeszcze inne regulacje w tej kwestii. Warto to sprawdzić przed zakupem polisy.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie turystyczne nie zadziała na terenach ogarniętych wojną.
 2. Niektóre towarzystwa zapewniają wsparcie, jeśli wojna nagle zaskoczyła podróżującego.
 3. Są też firmy, które pozwalają za dodatkową składką rozszerzyć ubezpieczenie o pasywny udział w wojnie.
 4. Przed zakupem polisy warto jednak każdorazowo sprawdzić, do dokładnie zapewnia ubezpieczyciel.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można aktualnie wjechać do Ukrainy?

  Tak, ale MSZ odradza wszelkie podróże i zaleca wszystkim pozostającym w Ukrainie opuszczenie tego kraju.

 2. Czy polisa może chronić od wojny?

  Jest taka możliwość. Sytuacje jednak są dokładnie opisane przez ubezpieczycieli i warto się z nimi zapoznać.

 3. Czy na Ukrainie działa EKUZ?

  Nie. Wszystkie koszty leczenia pokrywa sam pacjent. Karta nie refunduje żadnych usług.