Wycieczka do Stanów Zjednoczonych to marzenie wielu Polaków. Czy w 2022, w dobie koronawirusa, można je zrealizować? Wyjaśniamy, czy i dla kogo możliwa jest aktualnie podróż do USA.

Podpowiadamy też, jakie dokumenty i zaświadczenia trzeba ze sobą zabrać oraz jak wygląda kwestia powrotu do Polski. 

14-dniowy pobyt w USA
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 330 010 zł
Ratownictwo
44 334 zł
Bagaż
4 433 zł
261,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 44 334 złOC: 443 337 złOC sportowe: 443 337 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
381,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
398,58 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
541,54 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
14-dniowy pobyt w USA
Europa Ubezpieczenia
261,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
1 330 010 zł
Ratownictwo
44 334 zł
Bagaż
4 433 zł
Dodatkowo: NNW: 44 334 złOC: 443 337 złOC sportowe: 443 337 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
381,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
398,58 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
541,54 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19

Czy można polecić do USA – obostrzenia w Stanach Zjednoczonych 

Pandemia COVID-19 mocno dotknęła Stany Zjednoczone. Wjazd do USA nadal obarczony jest bardzo dużymi restrykcjami. 

Na teren USA mogą wjechać zaszczepieni i ozdrowieńcy - konieczne jest posiadanie stosownych zaświadczeń. Na zaświadczeniu muszą znajdować się dane umożliwiające identyfikację podróżnego – imię, nazwisko, data urodzenia, data pobrania próbki, wynik testu oraz nazwa instytucji wykonującej badanie. 

Osoby niezaszczepione nie są wpuszczane na teren USA. Bez szczepienia granicę Stanów Zjednoczonych przekroczą tylko osoby będące:

 • członkami załóg statków powietrznych,
 • posiadaczami wiz A1, A2, C2, C3, G1-4, NATO1-4, NATO6,
 • obcokrajowcami podróżujący na zaproszenie ONZ,
 • niezaszczepione - ze względu na wiek podanie szczepionki jest niemożliwe,
 • pacjentami mającymi przeciwskazania do otrzymania szczepionki,
 • uczestnikami prac badawczych/testów nad szczepieniami przeciwko COVID-19,
 • posiadaczami zgody dyrektora CDC,
 • członkami sił zbrojnych oraz ich współmałżonkami i dziećmi,
 • podróżnymi z krajów, w których dostępność szczepionek jest ograniczona, posiadający wizę inną niż B1/2.

Te osoby niezaszczepione muszą wykonać testy nie tylko przed przylotem, ale także po przyjeździe - w okresie 3-5 dni po przylocie. Będą też skierowane na 7-dniową kwarantannę.

O czym pamiętać przed wylotem do Stanów Zjednoczonych? Testy, zaświadczenia i przydatne linki

Osoby, którym obowiązująca Proklamacja zezwala na przylot na terytorium USA – członkowie rodziny obywatela USA, stali rezydenci oraz członkowie ich rodzin – muszą okazać stosowne zaświadczenia przetłumaczone na język angielski.

Podróżujący do USA powinni posiadać także certyfikaty potwierdzające zaszczepienie lub przejście Covid-19.

Może także pojawić się konieczność wypełnienia dodatkowych dokumentów w przypadku konkretnych stanów. Np. dla stanu Nowy Jork dodatkowo trzeba wypełnić New York State Traveler Health Form. Informacje na temat ograniczeń wjazdu do poszczególnych stanów można znaleźć tutaj

Warto też pamiętać, że od 11 listopada 2019 r. Polska jest członkiem Programu Ruchu Bezwizowego. Wybierając się do USA w celu turystycznym lub biznesowym na okres do 90 dni, nie trzeba więc mieć wizy. Należy jednak zarejestrować w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) i oczekiwać na akceptację wniosku. 

Obostrzenia dla zaszczepionych

Osoby, które przyjeżdżają do USA, a zostały zaszczepione pełną dawką mogą wjechać na teren Stanów Zjednoczonych bez przeszkód. Okazać mogą paszport unijny Covid lub inne ważne i dostępne w języku angielskim zaświadczenie o przyjęciu pełnej szczepionki przeciwko Covid-19.

Obostrzenia dla ozdrowieńców

Osoby, które przechodziły Covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni są zwolnione z okazywania negatywnego wyniku testu, jak i z kwarantanny. Przy przekraczaniu granicy muszą jednak okazać dokumentację wyzdrowienia :

 • pozytywny wynik testu (nie starszy niż 90 dni przed wylotem)
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące możliwości odbycia podróży.

Dokumenty te powinny być w formie elektronicznej lub papierowej.

Obostrzenia dla niezaszczepionych

Co do zasady niezaszczepieni nie wjadą do USA, chyba że znajdują się na liście wyjątków.

Jeśli jest się osobą uprawioną do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, wjedzie się bez dodatkowych obostrzeń.

Czy przed przyjazdem do USA należy wykonać test na koronawirusa?

Nie, obecnie nie ma takiego wymogu.

Czy dziecko musi mieć zrobiony test przed przyjazdem do USA?

Nie ma takiego obowiązku na ten moment.

Podróż zorganizowana do USA a COVID-19

Aktualnie podróże zorganizowane na teren Stanów Zjednoczonych są możliwe. Należy spełnić te same wymogi, co przy podróżach indywidualnych.

Podróż do USA samolotem

Aktualnie podróże samolotem wyglądają tak jak przed pandemią. Nie ma dodatkowych wymogów czy restrykcji.

Podróż do USA w dobie pandemii – środki ostrożności 

Środki ostrożności trzeba zachowywać nie tylko na lotnisku i w trakcie podróży samolotem, ale także na miejscu, w USA. Warto przede wszystkim:

 • Unikać tłumów. Choć możliwości przekroczenia granicy Stanów Zjednoczonych są aktualnie bardzo ograniczone i na miejscu nie należy spodziewać się tłumów turystów, nie można zapominać, że pandemia nadal trwa. 
 • Często myć ręce (ciepłą wodą, co najmniej 30 sekund) i zawsze mieć ze sobą płyn do dezynfekcji. 
 • Unikać dotykania oczu, ust i nosa.
 • Zachowywać bezpieczną odległość. Dystans zalecany przez władze USA to 6 stóp, czyli ok. 2 metrów.
 • Ograniczać kontakt fizyczny z innymi osobami. 
Należy również bezwzględnie przestrzegać obostrzeń nałożonych przez władze USA oraz konkretnych stanów! 

Co w przypadku kwarantanny w USA?

Po przylocie do USA nie trzeba odbywać kwarantanny. Jeśli jednak będzie się miało kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV2 lub na skutek objawów zostanie się skierowanym na test i wynik będzie pozytywny, wówczas zostanie się skierowanym do izolacji.

Może się okazać, że za zakwaterowanie i wyżywienia na czas kwarantanny będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Lepiej więc posiadać ubezpieczenie, które pokryje te koszty.

Formalności po przyjeździe do Polski z USA

Dnia 28.03.2022 r. zniesione zostały wszelkie obostrzenia związane z kwarantanną dla osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Podczas przekraczania granicy nie ma obowiązku:

 • przedstawiania certyfikatu szczepienia/ozdrowienia,
 • wykonywania testów w kierunku SARS-COV-2,
 • odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Jak wybrać ubezpieczenie na podróż do USA w czasie pandemii? 

Choć aktualnie wyjazd do USA możliwy jest tylko w kilku przypadkach, należy dołożyć wszelkich starań, aby był on bezpieczny. Przygotowania do podróży w dobie pandemii warto rozpocząć od wyboru dobrej polisy turystycznej. Zakres ubezpieczenia należy dostosować do swoich potrzeb i aktywności, jakie planujemy w trakcie wyjazdu.

Warto, aby polisa turystyczna uwzględniała ryzyka takie jak:

 • koszty leczenia i ratownictwa. Koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych należą do najwyższych na świecie. Dlatego suma ubezpieczenia kosztów leczenia powinna być jak najwyższa – zaleca się minimum 100 000 euro. Warto upewnić się, czy ubezpieczyciel w ramach kosztów leczenia pokrywa też koszty leczenia w przypadku zachorowania na COVID-19,
 • ubezpieczenie NNW. Zapewni turyście możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania w konkretnej wysokości, gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku,
 • OC w życiu prywatnym. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokryje koszty, jeśli podróżnik nieumyślnie wyrządzi szkodę osobie trzeciej lub zniszczy jej mienie,
 • ubezpieczenie bagażu. Przyda się w razie kradzieży bądź zniszczenia rzeczy osobistych - ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie,
 • Assistance. Dobry Assitance zapewni turyście szybką pomoc ekspertów w sytuacjach kryzysowych. 
Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć również m.in. o ubezpieczenie od opóźnienia lotu oraz zagubienia bagażu przez linie lotnicze, uprawianie sportów, zdarzenia pod wpływem alkoholu czy zaostrzenie chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji na podróż do USA w dobie pandemii

W czasie pandemii planowanie podróży jest ryzykowne. W przypadku wyjazdów do Stanów Zjednoczonych jest ryzykowne szczególnie, ponieważ aktualnie wiąże się z wieloma obostrzeniami. Planując podróż, warto więc z góry pomyśleć o tym, co byłoby, gdybyśmy jednak nie mogli pojechać. 

Przed stratami finansowymi podróżnika uchroni ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Zapewnia ono zwrot m.in. kosztów biletu lotniczego i noclegów, w sytuacji gdy turysta z przyczyn losowych musi zrezygnować z zaplanowanego wyjazdu. Jako przyczyny losowe ubezpieczyciele traktują zwykle chorobę ubezpieczonego lub jego najbliższych, zgon osoby najbliższej, czy kradzież dokumentów. W zależności od wybranej oferty towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają zwrot nawet do 100% poniesionych kosztów. 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to zwykle koszt rzędu kilkudziesięciu-kilkuset złotych, w zależności m.in. od długości wyjazdu. W razie braku takiego ubezpieczenia straty mogą być znacznie większe. Warto więc poważnie rozważyć jego zakup, ale uwaga: należy zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Może to być np. 7, 10 lub 30 dni przed wyjazdem. Okres ten każdy ubezpieczyciel określa indywidualnie.

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
Uniqa
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
3,2 %
161,00 zł
Uniqa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Signal Iduna
Reklama
34 000 zł
4,4 %
221,25 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
7,2 %
7,00 zł
Dodatkowo: Covid-19   kwarantanna   choroby przewlekłe  
Uniqa
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa Ubezpieczenia
161,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,2 %
Uniqa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Signal Iduna
Reklama
221,25 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 34 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów4,4 %
Europa Ubezpieczenia
7,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów7,2 %
Dodatkowo: Covid-19 kwarantanna choroby przewlekłe

Pamiętajmy, że cena ubezpieczenia nie może być najważniejszym czynnikiem podczas wyboru polisy. Szczególnie przed wyjazdem do USA warto skupić się przede wszystkim na sumie kosztów leczenia. Stany Zjednoczone słynął z najdroższych kosztów leczenia na świecie, a jedna wizyta lekarska potrafi zaczynać się od 500 dolarów. Dlatego wyjeżdżając do Stanów, trzeba zadbać o odpowiednie ubezpieczenie z wysoką sumą gwarantowaną kosztów leczenia - przynajmniej na 100 000 euro.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Ile kosztuje ubezpieczenie podróżne do Stanów Zjednoczonych?

Ceny polisy zależą od kilku czynników, z których kluczowy jest zakres ubezpieczenia. Na cenę wpływa również cel wycieczki – jeśli turysta zamierza uprawiać sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka, ubezpieczenie będzie droższe. 

Poniżej kilka poglądowo przedstawiamy kilka propozycji ubezpieczenia podróżnego do USA. Aktualnie to propozycje dla osób, które mogą przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych, czyli: członków rodziny obywateli USA, stałych rezydentów oraz rodzin stałych rezydentów.

Poniższe propozycje cenowe dotyczą jednej zdrowej osoby dorosłej, która w trakcie wyjazdu nie zamierza podejmować żadnych ekstremalnych aktywności. 

14-dniowy pobyt w USA
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 330 010 zł
Ratownictwo
44 334 zł
Bagaż
4 433 zł
261,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 44 334 złOC: 443 337 złOC sportowe: 443 337 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
381,00 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
398,58 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
541,54 zł
1 os. / 14 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
14-dniowy pobyt w USA
Europa Ubezpieczenia
261,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
1 330 010 zł
Ratownictwo
44 334 zł
Bagaż
4 433 zł
Dodatkowo: NNW: 44 334 złOC: 443 337 złOC sportowe: 443 337 złsporty objęte polisą: 27zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Generali
381,00 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 300 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
398,58 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 złsporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
541,54 zł 1 os. / 14 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 300 000 złOC sportowe: 300 000 złsporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19

Ubezpieczenie turystyczne do USA idealnie dopasowane 

Jeśli jednak podczas wyjazdu do USA planujemy jakiekolwiek aktywności, zwiedzanie, czy przemieszczanie się po kraju - warto zastanowić się nad rozszerzeniem ubezpieczenia. Taka rozbudowana polisa będzie idealnie dopasowana do naszych potrzeb, oczekiwań, planów i możliwości. Chociaż dla wielu podróżnych takie rozszerzenie może wydawać się niepotrzebnym wydatkiem, wystarczy zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 1. Jeśli nie zadbamy o dodatkowe ubezpieczenie musimy liczyć się z tym, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, w efekcie czego za wszystkie wydatki zobowiązani będziemy zapłacić z własnej kieszeni.

  Przykład z życia naszej klientki doskonale opisuje sytuację, w której wyraźnie widać potrzebę dostosowywania ubezpieczenia turystycznego do indywidualnych potrzeb: Pani Marta podczas urlopu we Włoszech doznał zawału serca. Jego przyczyną było nadciśnienie tętnicze, z którego istnienia nasza klientka zdawała sobie sprawę i przez wiele lat przyjmowała leki. Przed zakupem polisty turystycznej, rozszerzyła ochronę o choroby przewlekłe. Łączny koszt leczenia za granicą wyniósł 53 000 zł. Ubezpieczyciel pokrył je w całości w ramach polisy turystycznej, która zapewniała Pani Marcie opiekę na wypadek następstw chorób przewlekłych. 
   
 2. Rozbudowa ubezpieczenia nie jest droga, a najczęściej kosztuje kilka złotych dodatkowo:

Ubezpieczenie turystyczne z możliwością ochrony zdarzeń pod wpływem alkoholu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
34,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą) Ochrona COVID-19Sporty objęte polisą: 114
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
51,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)Ochrona COVID-19
ERGO Ubezpieczenia Podróży
Koszty leczenia
94 251 zł
Ratownictwo
-
Bagaż
800 zł
52,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)Ochrona COVID-19Sporty objęte polisą: 20

Ubezpieczenie turystyczne z możliwością ochrony zdarzeń pod wpływem alkoholu

Ubezpieczenie turystyczne z możliwością ochrony zdarzeń pod wpływem alkoholu
AXA Partners
34,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą) Ochrona COVID-19Sporty objęte polisą: 114
Generali
51,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 30 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)Ochrona COVID-19
ERGO Ubezpieczenia Podróży
52,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
94 251 zł
Ratownictwo
-
Bagaż
800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złZdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą)Ochrona COVID-19Sporty objęte polisą: 20

Ubezpieczenie turystyczne z możliwością ochrony zdarzeń pod wpływem alkoholu

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego, o jakich warto pomyśleć

 • rozszerzenie od chorób przewlekłych - ryzyko zmagania się z chorobami przewlekłymi dotyczy niemal wszystkich, dlatego warto posiadać ochronę ubezpieczeniową, która je obejmuje. Pokrycie kosztów leczenia choroby przewlekłej to gwarancja, że pacjent nie zostanie obarczony rachunkiem, kiedy sytuacja wymaga hospitalizacji. Wybierając taką ochronę, koniecznie trzeba zwróćmy uwagę na sumę ubezpieczenia - czy na pewno będzie ona wystarczająca, żeby możliwy był zwrot środków wydanych na leczenie w danym kraju.
 • rozszerzenie od sportów ekstremalnych - gwarantuje wypłatę odszkodowania, kiedy do wypadku dojdzie podczas uprawiania sportu.
 • klauzula alkoholowa - to ochrona w sytuacjach, w których nieszczęśliwy wypadek zdarzy się, podczas gdy ubezpieczony będzie miał we krwi wykryty alkohol.

Więcej ofert ubezpieczenia turystycznego – na podróż w dowolny rejon świata – można znaleźć przy pomocy naszej porównywarki ubezpieczeń turystycznychUbezpieczyć się można w kilka minut, bezpiecznie i całkowicie online. Wystarczy podać niezbędne do ubezpieczenia dane, opłacić polisę online, a gotowe ubezpieczenie trafi na wskazany adres e-mail.

Karta EKUZ a ubezpieczenie do USA

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie gwarantuje żadnej ochrony w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby.

EKUZ honorowany jest jedynie na terenie państw Unii Europejskiej oraz krajów EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). Dlatego podczas wyjazdu do USA należy mieć ze sobą odpowiednio dopasowaną polisę, które zapewni ochronę w nagłych sytuacjach.

Znajdź ubezpieczenie turystyczne dla siebie i odkrywaj świat bez zbędnych zmartwień i problemów.

Co warto wiedzieć?

 1. Aktualnie do USA można wjechać w celach turystycznych.

 2. Niemniej jednak należy spełnić pewne wymogi.

 3. Granicę mogą przekroczyć jedynie osoby zaszczepione i niezaszczepieni z listy wyjątków.

 4. Ubezpieczenie do USA powinno zapewniać najwyższą możliwą sumę gwarantowaną kosztów leczenia.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy USA przyjmuje turystów?

  Aktualnie jest możliwy wjazd w celach turystycznych i biznesowych do USA. 

 2. Jakie dokumenty należy mieć, by wjechać do USA?

  Konieczny jest paszport, ważny przynajmniej pół roku. Nie musimy już posiadać wizy, jeśli podróż trwa krócej niż 90 dni, ale konieczna jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży. Należy zabrać też ubezpieczenie z uwagi na wysokie koszty leczenia w USA, a w obecnych czasach także zaświadczenie o zaszczepieniu się lub przejściu Covid-19.

 3. Czy ubezpieczenie do USA jest obowiązkowe?

  Nie, nie ma takiego wymogu. Niemniej jednak koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych są bardzo wysokie i każdy pacjent musi opłacić je z własnej kieszeni. Lepiej więcej zdecydować się na polisę z wysoką sumą gwarantowaną, na przynajmniej 100 000 euro.

 4. Czy mogę kupić ubezpieczenie do USA w dzień wyjazdu?

  Oczywiście, należy jednak pamiętać o karencji - czyli okresie po którym uruchamiane jest ubezpieczenie. W zależności od konkretnego ubezpieczyciela może to być kilka godzin, albo kilka dni. Wszystkie warunki dotyczące okresu karencji zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 5. Jakie wykupić ubezpieczenie do USA?

  Przede wszystkim takie, które zapewnia odpowiednio wysoką sumę kosztów leczenia - przynajmniej na 100 000 zł. Pamiętajmy też o NNW, OC, ubezpieczeniu na wypadek COVID-19, ubezpieczeniu bagażu, Assistance i rozszerzeniach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i planów podczas wyjazdu.